Trang chủ » KHOA KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ BAN NGÀY

KHOA KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ BAN NGÀY

I. Thành lập

Thành lập tháng 8/2017 trải qua các tên gọi: Đơn vị Khám và Điều trị ban ngày (08/2017); Khoa Khám và Điều trị 24 giờ (08/2018); Khoa Khám và Điều trị ban ngày (2021).

– Số điện thoại: 096 643 4139

– Email: kvdt24h@nch.org.vn

II. Chức năng, nhiệm vụ chính

–  Tiếp nhận, khám, chẩn đoán, phân loại bệnh nhân đa khoa, nội, ngoại và một số chuyên khoa, điều trị, cấp cứu và lưu theo dõi điều trị trong 24h;

– Thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật trong cấp cứu, thăm dò chẩn đoán, điều trị, chăm sóc bệnh nhân cấp cứu;

– Tham gia phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa;

– Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến và hợp tác quốc tế.

III. Đội ngũ cán bộ

Hiện tại Khoa có 28 người. Gồm: 01 Trưởng khoa, 02 Phó Trưởng Khoa, 01 Điều dưỡng trưởng, 08 Bác sĩ (04 Thạc sĩ, 02 Bác sĩ CKI, 02 Bác sĩ Nội trú), 18 Điều dưỡng (04 Điều dưỡng CKI, 06 Điều dưỡng Đại học, 08 Điều dưỡng Cao đẳng), 02 Hộ lý.

IV. Thành tích nổi bật

Tập thể Lao động xuất sắc năm 2018.

V. Trưởng đơn vị qua các thời kỳ

2018 – Nay: Bác sĩ CKII Nguyễn Anh Tuấn.

Thời gian làm việc

  • Hành chính: 7h00 - 16h30 (thứ 2 - 6)
  • Khám & Cấp cứu: 24/24

BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG
ĐI ĐẦU & DẪN ĐẦU

  • Đội ngũ giáo sư, chuyên gia số 1 trong ngành nhi khoa Việt Nam
  • Cơ sở vật chất, thiết bị y tế hiện đại bậc nhất
  • Các công trình nghiên cứu y khoa dẫn đầu ngành
  • Áp dụng Bảo hiểm y tế, bảo hiểm bảo lãnh đầy đủ
  • Chi phí khám chữa bệnh hợp lý nhất
  • Chăm sóc chu đáo, toàn diện cho trẻ em
Đăng ký
Đặt hẹn khám chữa bệnh