Trang chủ » PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

“Đổi mới – Thân thiện – Hiệu quả”

I. Thành lập

Phòng Công nghệ thông tin – Bệnh viện Nhi Trung ương được thành lập theo quyết định số 1415/QĐ – BYT ngày 16/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Tiền thân là Tổ máy tính trực thuộc phòng Tổ chức Cán bộ (09/2002).

– Số điện thoại: 024 6273 8981

– Email: p.cntt@nch.org.vn

II. Chức năng, nhiệm vụ chính

Chức năng

Phòng Công nghệ thông tin của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động công nghệ thông tin của bệnh viện.

Nhiệm vụ

– Xây dựng quy chế, quy định liên quan đến các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin theo đúng các quy định hiện hành;

– Lập kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong bệnh viện theo phê duyệt của Ban Giám đốc bệnh viện;

– Căn cứ nhu cầu của các đơn vị sử dụng và kế hoạch chung của Bệnh viện, lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa, bảo trì, thanh lý tài sản, thiết bị công nghệ thông tin trong Bệnh viện, trình Giám đốc duyệt và tổ chức thực hiện theo kế hoạch được duyệt;

– Thực hiện công tác đầu tư, thuê, mua sắm sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin theo các quy định hiện hành;

– Chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến hoạt động an ninh mạng (internet và mạng nội bộ của bệnh viện). Kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định sử dụng công nghệ, quy trình kỹ thuật theo các chương trình hệ thống mà phòng công nghệ thông tin cài đặt theo yêu cầu của Giám đốc bệnh viện;

– Thực hiện đánh giá, phân tích định kỳ về hiệu quả sử dụng của hệ thống công nghệ thông tin; Tư vấn, đề xuất các phương pháp cải tiến, tối ưu hóa hiệu quả của hệ thống công nghệ thông tin, xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật khi đầu tư thiết bị liên quan đến công nghệ thông tin;

– Tiếp nhận các yêu cầu và xử lý các sự cố trong quá trình sử dụng phần mềm, vận hành các thiết bị công nghệ thông tin. Thống kê các rủi ro, các trường hợp xảy ra lỗi hệ thống công nghệ thông tin và đề xuất giải pháp phòng ngừa, xử lý và khắc phục.;

– Quản lý thiết bị, đảm bảo cơ sở hạ tầng về kỹ thuật công nghệ thông tin cho các hoạt động của từng đơn vị trong bệnh viện;

– Trực tiếp hoặc phối hợp đào tạo, đào tạo lại về công nghệ thông tin cho viên chức, nhân viên bệnh viện;

– Tham gia nghiên cứu, xây dựng và triển khai thực hiện các dự án, đề án và hợp tác quốc tế về công nghệ thông tin;

– Thực hiện các báo cáo, thống kê theo quy định và yêu cầu của Giám đốc bệnh viện.

III. Đội ngũ cán bộ

Hiện tại phòng có 23 người gồm 01 Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng và 20 nhân viên (trong đó có 02 kỹ sư hạng II, 09 kỹ sư hạng III, 12 kỹ thuật viên hạng IV).

IV. Thành tích nổi bật

Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc các năm (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019); Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế các năm (2008, 2009, 2010, 2011, 2015, 2017, 2019); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2013).

V. Trưởng đơn vị qua các thời kỳ

ThS. Nguyễn Thế Vinh (05/2008 đến 03/2013);

ThS. Phạm Thị Mai Hương (7/2013 đến nay).

VI. Ý nghĩa slogan

– Đổi mới: Đổi mới về công nghệ, nhận thức, thói quen sử dụng. Đổi mới sáng tạo để nâng cao chất lượng và phát triển.

– Thân thiện: Thân thiện với người sử dụng, bao gồm nhân viên y tế và người bệnh và gia đình người bệnh.

– Hiệu quả: Áp dụng công nghệ thông tin mang lại hiệu quả về kinh tế – xã hội; trong công tác quản lý, công tác chuyên môn khám chữa bệnh của Bệnh viện và của Ngành Y tế.

Thời gian làm việc

  • Hành chính: 7h00 - 16h30 (thứ 2 - 6)
  • Khám & Cấp cứu: 24/24

BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG
ĐI ĐẦU & DẪN ĐẦU

  • Đội ngũ giáo sư, chuyên gia số 1 trong ngành nhi khoa Việt Nam
  • Cơ sở vật chất, thiết bị y tế hiện đại bậc nhất
  • Các công trình nghiên cứu y khoa dẫn đầu ngành
  • Áp dụng Bảo hiểm y tế, bảo hiểm bảo lãnh đầy đủ
  • Chi phí khám chữa bệnh hợp lý nhất
  • Chăm sóc chu đáo, toàn diện cho trẻ em
Đăng ký
Đặt hẹn khám chữa bệnh