Trang chủ » PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

I. Thành lập

Phòng Hành chính quản trị được thành lập theo quyết định số 111/CP ngày 14 tháng 7 năm 1969 của Chính phủ về thành lập Viện BVSKTE. Năm 1980, Bệnh viện tiếp nhận cơ sở mới do Thụy Điển tài trợ; Phòng HCQT dần phát triển cả về số lượng và chất lượng, luôn đáp ứng nhu cầu phục vụ người bệnh.

– Tên tiếng Việt: “Phòng Hành chính quản trị”

– Tên tiếng Anh: “Administration Department”

– Số điện thoại: 024.6273.8886

– Hotline: 0961.582.223

– Email: p.hcqt@nhp.org.vn

II. Chức năng, nhiệm vụ chính

Chức năng

Phòng Hành chính quản trị là phòng nghiệp vụ dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác hành chính quản trị trong Bệnh viện.

Nhiệm vụ

– Căn cứ kế hoạch công tác của Bệnh viện, lập kế hoạch công tác của phòng để trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện;

– Lập kế hoạch cung ứng vật tư tiêu hao y tế, vật tư tiêu hao thông thường và trang thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính;

– Tổ chức tốt công tác quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của Bệnh viện, hệ thống bảo quản lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của Bệnh viện được hoạt động tốt;

– Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn Bệnh viện, công tác phòng dịch, theo dõi khám sức khỏe định kỳ cho Cán bộ viên chức Bệnh viện;

– Quản lý khu Lưu trú phục vụ người nhà người bệnh tới khám và điều trị tại Bệnh viện, học viên nội trú từ tuyến tỉnh và Bác sĩ, điều dưỡng nội trú của Bệnh viện;

– Quản lý nhà cửa, kho tàng, vật tư thiết bị thông dụng của Bệnh viện;

– Quản lý các phương tiện vận tải của Bệnh viện. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định;

– Đảm bảo vườn hoa cây cảnh, vệ sinh ngoại cảnh xanh, sạch, đẹp. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong Bệnh viện;

– Có kế hoạch phòng chống cháy, nổ trong Bệnh viện. Đảm bảo công tác trật tự trị an chung, tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong Bệnh viện;

– Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật tư, trang thiết bị thông dụng báo cáo Giám đốc Bệnh viện;

– Xây dựng định mức vật tư tiêu hao 4 ngày tại các khoa trong Bệnh viện trình Giám đốc duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả;

– Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình Giám đốc Bệnh viện duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả, chống tham ô, lãng phí;

– Định kỳ báo cáo Giám đốc về nhận xét việc sử dụng hợp lý vật tư tiêu hao ở các khoa, phòng trong Bệnh viện để Giám đốc xem xét quyết định việc khen thưởng, kỷ luật.

III. Đội ngũ cán bộ

Tổng số cán bộ viên chức và người lao động: 46 người (trong đó 17 cán bộ viên chức, 29 hợp đồng).

01 Trưởng phòng; 02 Phó Trưởng phòng.

05 tổ công tác:

– Tổ Kho – Cung ứng: 16 người (08 Cán bộ viên chức, 08 Hợp đồng)

– Tổ Văn phòng hành chính: 12 người (06 Cán bộ viên chức, 06 Hợp đồng)

– Tổ Xe ô tô: 06 người (01 Cán bộ viên chức, 05 Hợp đồng)

– Khu lưu trú NNNB: 05 người (02 Cán bộ viên chức, 03 Hợp đồng)

– Tổ Bảo vệ: 05 người Hợp đồng

Trình độ chuyên môn: 02 Thạc sĩ, 01 Bác sĩ CKI, 13 Đại học, 03 Trung cấp, 03 Hộ lý, 07 Lái xe, 17 Nhân viên.

IV. Thành tích nổi bật

– Đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc (2015, 2016, 2017, 2018, 2019);

– Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế (2015, 2017, 2019);

– Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2009, 2013);

– Huân chương Lao động hạng Ba (2011).

V. Trưởng đơn vị qua các thời kỳ

– Từ 1985 – 1999: KS. Trần Xuân Vượng;

– Từ 1999 – 2001: BS. Lương Đình Quỳnh;

– Từ 2001 – 2008: CN. Đoàn Duy Bùng;

– Từ 2008 – 2012: Cố CN. Hoàng Văn Quảng;

– Từ 2012 – 2017: CN. Nguyễn Thị Thoa;

– Từ 2017 – 4/2021: TS.BS. Trần Thái Sơn;

– Từ 5/2021 – nay: ThS. Trịnh Văn Hạnh.

 

Thời gian làm việc

  • Hành chính: 7h00 - 16h30 (thứ 2 - 6)
  • Khám & Cấp cứu: 24/24

BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG
ĐI ĐẦU & DẪN ĐẦU

  • Đội ngũ giáo sư, chuyên gia số 1 trong ngành nhi khoa Việt Nam
  • Cơ sở vật chất, thiết bị y tế hiện đại bậc nhất
  • Các công trình nghiên cứu y khoa dẫn đầu ngành
  • Áp dụng Bảo hiểm y tế, bảo hiểm bảo lãnh đầy đủ
  • Chi phí khám chữa bệnh hợp lý nhất
  • Chăm sóc chu đáo, toàn diện cho trẻ em
Đăng ký
Đặt hẹn khám chữa bệnh