Trang chủ » PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

I. Thành lập

Thành lập năm 2012, trải qua các tên gọi: Tổ quản lý chất lượng thuộc phòng Kế hoạch tổng hợp (trước 2012); Phòng quản lý chất lượng (01/2012).

– Số điện thoại: 024.6273.8971

– Email: p.qlcl@nch.org.vn

II. Chức năng, nhiệm vụ

Là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc, Hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện

– Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong Bệnh viện để trình Giám đốc phê duyệt;

– Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa phòng;

– Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục;

– Làm đầu mối phối hợp với các khoa, phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh;

– Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện;

– Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng;

– Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận;

– Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế;

– Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.

III. Đội ngũ cán bộ

Hiện tại phòng có 08 người gồm 01 Trưởng phòng, 01 Phó trưởng phòng, và 06 nhân viên (trong đó: 01 Tiến sĩ, 01 BS CKI, 02 Thạc sĩ, 03 Cử nhân, 01 Cao đẳng).

IV. Thành tích nổi bật

– Tập thể lao động xuất sắc các năm (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020);

– Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế các năm (2013, 2015, 2018);

– Bằng khen của Thủ tướng chính phủ năm 2019.

V. Trưởng đơn vị qua các thời kỳ

TS.Trịnh Xuân Long (2012 đến nay)

 

Thời gian làm việc

  • Hành chính: 7h00 - 16h30 (thứ 2 - 6)
  • Khám & Cấp cứu: 24/24

BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG
ĐI ĐẦU & DẪN ĐẦU

  • Đội ngũ giáo sư, chuyên gia số 1 trong ngành nhi khoa Việt Nam
  • Cơ sở vật chất, thiết bị y tế hiện đại bậc nhất
  • Các công trình nghiên cứu y khoa dẫn đầu ngành
  • Áp dụng Bảo hiểm y tế, bảo hiểm bảo lãnh đầy đủ
  • Chi phí khám chữa bệnh hợp lý nhất
  • Chăm sóc chu đáo, toàn diện cho trẻ em
Đăng ký
Đặt hẹn khám chữa bệnh