Trang chủ » PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

I. Thành lập

Thành lập năm 1969.

– Số điện thoại: 024 6273 8571 / 024 6274 7689

– Hộp thư điện tử: p.tccb@nhp.org.vn / p.tccb@nch.org.vn

II. Chức năng, nhiệm vụ chính

– Lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp, đào tạo, tuyển dụng nhân lực, trình Giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện;

– Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lí lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định;

– Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa, phòng;

– Triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan;

– Tổ chức thực hiện tốt các chế độ chính sách của Nhà nước, của ngành y tế với mọi thành viên và người bệnh trong Bệnh viện (Bảo hiểm xã hội, lao động tiền lương, thi đua khen thưởng, kỷ luật, an toàn lao động, vệ sinh lao động, nhân lực quân sự, an ninh quốc phòng và phòng cháy chữa cháy);

– Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hoá, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiện và thái độ phục vụ;

– Nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của mọi thành viên trong bệnh viện để đề xuất với Giám đốc xem xét, giải quyết.

III. Đội ngũ cán bộ

Hiện nay phòng có 08 người bao gồm 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và 06 nhân viên (trong đó: 01 Phó Giáo sư – Tiến sĩ, 01 Bác sĩ CKII, 06 Đại học).

IV. Thành tích nổi bật

– Tập thể lao động xuất sắc các năm (1999-2004, 2006-2020);

– Bằng khen của Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Việt Nam năm 2016;

– Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế các năm (1998, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2017, 2018, 2019);

– Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ các năm (2004, 2011);

– Huân chương Lao động hạng Ba năm 2007;

– Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2016.

V. Trưởng đơn vị qua các thời kỳ:

– BS. Nguyễn Thế Bồng;

– BS. Nguyễn Văn Sáu;

– CN. Hoàng Thị Tuyết Mai;

– BS. Nguyễn Văn Lộc (1991 – 1997);

– BS. Trần Phan Dương (1997 – 2000);

– ThS.BS. Trần Minh Tân (2001 – 2013);

– PGS.TS. Phạm Thu Hiền (2014 đến nay).

 

Thời gian làm việc

  • Hành chính: 7h00 - 16h30 (thứ 2 - 6)
  • Khám & Cấp cứu: 24/24

BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG
ĐI ĐẦU & DẪN ĐẦU

  • Đội ngũ giáo sư, chuyên gia số 1 trong ngành nhi khoa Việt Nam
  • Cơ sở vật chất, thiết bị y tế hiện đại bậc nhất
  • Các công trình nghiên cứu y khoa dẫn đầu ngành
  • Áp dụng Bảo hiểm y tế, bảo hiểm bảo lãnh đầy đủ
  • Chi phí khám chữa bệnh hợp lý nhất
  • Chăm sóc chu đáo, toàn diện cho trẻ em
Đăng ký
Đặt hẹn khám chữa bệnh