Trang chủ » Cơ cấu tổ chức » Phòng Hợp tác quốc tế

Phòng Hợp tác quốc tế

1.Thông tin hành chính

 • Tên: Phòng Hợp tác quốc tế ( International Cooperation Department)
 • Địa chỉ: 18/879 Đường La Thành – Quận Đống Đa – Thành phố Hà Nội
 • Điện thoại:  (84-024) 6273 8908
 • Email: p.htqt@nch.org.vn

2. Nhân lực

+ Lãnh đạo khoa/ phòng:
Trưởng phòng: TS.Bs Phan Hữu Phúc
Phó Trưởng phòng: Ths Vũ Thị Thùy Linh

+ Tổng số nhân viên:
07 viên chức (VC), trong đó có 06 VC kiêm nhiệm 50%

3. Lịch sử phát triển

Phòng Hợp tác quốc tế được thành lập theo quyết định số 2468/QĐ-BVNTW, ký ngày ngày 23/12/2015.

4. Chức năng, nhiệm vụ

4.1 Chức năng

Phòng Hợp tác quốc tế có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc tổ chức các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Bệnh viện; là đầu mối liên lạc, giao dịch với các tổ chức quốc tế về lĩnh vực y tế.

4.2 Nhiệm vụ

 • Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bệnh viện xây dựng và trình Giám đốc phê duyệt kế hoạch hợp tác quốc tế dài hạn và hàng năm;
 • Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bệnh viện cập nhật thông tin về nguồn tài trợ, lĩnh vực ưu tiên tài trợ của các tổ chức quốc tế và xây dựng mạng lưới đối tác quốc tế trong lĩnh vực y tế;
 • Chủ trì, phối hợp với các tổ chức quốc tế và các đơn vị trực thuộc Bệnh viện xây dựng các chương trình, dự án hợp tác trong lĩnh vực y tế trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.
 • Giúp Giám đốc theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế của Bệnh viện, các chương trình, dự án có nguồn vốn nước ngoài theo quy định của pháp luật.
 • Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bệnh viện xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí và tổ chức thực hiện kế hoạch đoàn ra, đoàn vào.
 • Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đón, tiếp khách quốc tế đến làm việc với Bệnh viện;
 • Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất với Giám đốc cử cán bộ, viên chức, người lao động hợp đồng thuộc Bệnh viện đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài hoặc tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế;
 • Làm đầu mối quản lý người nước ngoài đến làm việc, học tập, nghiên cứu tại Bệnh viện theo kế hoạch hợp tác giữa Bệnh viện với các tổ chức quốc tế;
 • Chủ trì quản lý giao dịch, trao đổi thư đối ngoại, giới thiệu các chương trình, dự án với các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ, các đối tác trong và ngoài nước nhằm huy động nguồn vốn đầu tư và hợp tác quốc tế; Chủ trì biên soạn tài liệu về Bệnh viện bằng các thứ tiếng nước ngoài; Quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế của Bệnh viện trong cộng đồng quốc tế;
 • Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bệnh viện trong việc cung cấp thông tin đối ngoại cho các đối tác, tổ chức nước ngoài;
 • Chủ trì việc thẩm định các văn bản bằng tiếng nước ngoài do Giám đốc ban hành và chịu trách nhiệm về tính chính xác của văn bản đó.

5. Thành tích đạt được

+ 2016 – Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc – Số 1694/QĐ-BYT ngày 03/5/2017
+ 2017 – Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc – Số 2945/QĐ-BYT ngày 16/5/2018
+ 2017 – Bằng khen – Số 4357/QĐ-BYT ngày 10/7/2018

Thời gian làm việc

 • Hành chính: 7h00 - 16h30 (thứ 2 - 6)
 • Khám & Cấp cứu: 24/24

BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG
ĐI ĐẦU & DẪN ĐẦU

 • Đội ngũ giáo sư, chuyên gia số 1 trong ngành nhi khoa Việt Nam
 • Cơ sở vật chất, thiết bị y tế hiện đại bậc nhất
 • Các công trình nghiên cứu y khoa dẫn đầu ngành
 • Áp dụng Bảo hiểm y tế, bảo hiểm bảo lãnh đầy đủ
 • Chi phí khám chữa bệnh hợp lý nhất
 • Chăm sóc chu đáo, toàn diện cho trẻ em
Đăng ký
Đặt hẹn khám chữa bệnh