Trang chủ » Cơ cấu tổ chức » Phòng Kế hoạch tổng hợp

Phòng Kế hoạch tổng hợp

1. Thông tin hành chính:

 • Tên: Phòng Kế hoạch tổng hợp (General Planning Department)
 • Địa chỉ: Số 18/879 La Thành, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
 • Điện thoại: (84-024) 6273 8531
 • Email: p.khth@nch.org.vn

2. Chức năng, nhiệm vụ:
Phòng KHTH được thành lập từ tháng 7/1969 ngay từ những ngày đầu thành lập viện, với tên gọi là phòng Y vụ – Viện Bảo vệ sức khoẻ Trẻ em, có nhiệm vụ tư vấn, điều hành công tác chuyên môn của Viện. Khi mới thành lập phòng bao gồm cả bộ phận Điều dưỡng và Thư viện, đến năm 1986 hai bộ phận kia tách khỏi phòng thành các đơn vị riêng độc lập.

Năm 1997 phòng Y vụ được đổi tên thành phòng Kế hoạch Tổng hợp với vai trò là một phòng chức năng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc về các họat động của phòng với các chức năng nhiệm vụ chính sau:

2.1 Chức năng

 • Lập kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng
 • Đôn đốc, kiểm tra, giám sát các mọi hoạt động chuyên môn trong bệnh viện
 • Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn

2.2. Nhiệm vụ

 • Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện.
 • Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chỉ đạo.
 • Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn bệnh viện.
 • Tổ chức điều hoà phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám chữa bệnh của bệnh viện.
 • Phối hợp với phòng chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kĩ thuật cho tuyến dưới.
 • Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của bệnh viện và quy định của Nhà nước.
 • Tổ chức công tác thường trực toàn bệnh viện.
 • Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kĩ thuật của bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.
 • Định kì sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên.
 • Giám sát và báo cáo một số bệnh truyền nhiễm tới lãnh đạo và các ngành các cấp liên quan.
 • Đảm bảo việc lưu trữ, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.
 • Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm hoạ và các trường hợp bất thường khác để trình Giám đốc và tổ chức thực hiện.

3. Danh sách cán bộ lãnh đạo phòng qua các thời kỳ

 • 1969 – 1972: Bs Hà Thị Tư  – Phụ trách phòng
 • 1969 – 1972: Bs Phú – Phụ trách phòng
 • 1973 – 1977 : Bs Tạ Ngọc Nghệ – Phụ trách phòng
 • 1977 – 1981 : Bs Trương Thị Thiện Nhiệm – Phụ trách phòng
 • 1982 – 1985 : Ts.Bs Đinh Quý – Phụ trách phòng
 • 1986 – 1995 : Bs Lê Văn Thiềng – Trưởng phòng
 • 1996 – 2003: Bs Vũ Văn Hậu  – Trưởng phòng
 • 2004 – 2010: BsCK2 Vũ Quý Hợp –  Trưởng phòng
 • 2011 – 2012 : Ts.Bs Trần Ngọc Sơn – Trưởng phòng
 • 2012 – 4/2015 : Ts.Bs Trần Văn Học  – Trưởng phòng
 • 5/2015 – Nay : Ts.Bs Lê Xuân Ngọc – Trưởng phòng

4. Các hình thức khen thưởng
4.1. Danh hiệu thi đua

 • 2008 – Tập thể LĐXS – Số 2345/QĐ-BYT ngày 23/6/2008
 • 2009 – Tập thể LĐXS – Số 1736/QĐ-BYT ngày 24/5/2010
 • 2010 – Tập thể LĐXS – Số 2953/QĐ-BYT ngày 15/08/2011
 • 2011 – Tập thể LĐXS – Số 1423/QĐ-BYT ngày 02/05/2012
 • 2012 – Tập thể LĐXS – Số 954/QĐ-BYT ngày 25/3/2013
 • 2013 – Tập thể LĐXS – Số 972/QĐ-BYT ngày 21/3/2014
 • 2014 – Tập thể LĐXS – Số 1706/QĐ-BYT ngày 07/5/2015
 • 2015 – Tập thể LĐXS – Số 1302/QĐ-BYT ngày 08/4/2016
 • 2016 – Tập thể LĐXS – Số 1694/QĐ-BYT ngày 03/5/2017
 • 2017 – Tập thể LĐXS – Số 2945/QĐ-BYT ngày 16/5/2018

4.2. Hình thức khen thưởng

 • 2001 – Bằng khen của Bộ Y tế – Số 533/QĐ-BYT ngày 25/02/2002
 • 2003 – Bằng khen của Bộ Y tế – Số 1051/QĐ-BYT ngày 28/4/2004
 • 2005 – Bằng khen của Bộ Y tế – Số 992/QĐ-BYT ngày 22/3/2006
 • 2007 – Bằng khen của TTCP – Số688/QĐ/TTg ngày 7/6/2007
 • 2008 – Bằng khen của Bộ Y tế – Số 2208/QĐ-BYT ngày 19/6/2009
 • 2010 – Huân chương LĐ hạng Ba – Số1373/QĐ-CTN ngày 23/08/2010
 • 2013 – Bằng khen của TTCP – Số2130/QĐ-TTg ngày 10/11/2013
 • 2016 – Huân chương LĐ hạng Nhì – Số 1230/QĐ-CTN ngày 21/6/2016
 • 2017 – Bằng khen của Bộ Y tế – Số 4357/QĐ-BYT ngày 10/7/2018

Thời gian làm việc

 • Hành chính: 7h00 - 16h30 (thứ 2 - 6)
 • Khám & Cấp cứu: 24/24

BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG
ĐI ĐẦU & DẪN ĐẦU

 • Đội ngũ giáo sư, chuyên gia số 1 trong ngành nhi khoa Việt Nam
 • Cơ sở vật chất, thiết bị y tế hiện đại bậc nhất
 • Các công trình nghiên cứu y khoa dẫn đầu ngành
 • Áp dụng Bảo hiểm y tế, bảo hiểm bảo lãnh đầy đủ
 • Chi phí khám chữa bệnh hợp lý nhất
 • Chăm sóc chu đáo, toàn diện cho trẻ em
Đăng ký
Đặt hẹn khám chữa bệnh