Trang chủ » PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

I. Thành lập

Thành lập năm 1969.

– Số điện thoại: 024 6273 8560

– Email: p.tckt@nhp.org.vn

II.Chức năng, nhiệm vụ chính

Chức năng

– Phòng Tài chính – Kế toán là phòng nghiệp vụ thuộc Bệnh viện Nhi Trung ương, thực hiện chức năng: Tham mưu và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động Tài chính – Kế toán của Bệnh viện.

Nhiệm vụ

– Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của Bệnh viện, lập kế hoạch hoạt động, dự toán thu chi ngân sách hàng năm của Bệnh viện và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.

– Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ các khoản thu theo quy định.

– Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu, tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của Bệnh viện.

– Tổ chức công tác kế toán trong Bệnh viện theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán kho bạc, ngân hàng; kế toán tiền mặt; kế toán tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp, các khoản trích nộp theo lương; kế toán các đề tài khoa học, chương trình dự án; kế toán xây dựng sửa chữa; kế toán thuế; kế toán thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao; kế toán tài sản cố định, CCDC, kế toán viện phí… chính xác, kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của Bệnh viện.

– Lập Báo cáo tài chính, Báo cáo kế toán định kỳ khác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Bệnh viện về sự chính xác, trung thực về số liệu báo cáo.

– Tổ chức bảo quản, lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán đúng theo quy định.

– Tổng hợp các thông tin, số liệu tài chính – kế toán, phân tích kết quả hoạt động của Bệnh viện.

III. Đội ngũ cán bộ

Hiện tại phòng có 63 người gồm 01 Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng và 60 nhân viên (trong đó có 21 Thạc sĩ, 40 Đại học, 01 Cao đẳng, 01 Trung cấp).

IV. Thành tích nổi bật

– Tập thể lao động xuất sắc các năm (2000, 2003, 2006, 2008-2020);

– Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế các năm (1998, 2003, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2018);

– Bằng khen của Bộ Tài chính năm 2018; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ các năm (2011, 2016).

V. Trưởng đơn vị qua các thời kỳ

– Hồ Sỹ Diệu

– Nguyễn Văn Thành

– Nguyễn Văn Dzé

– Trần Thị Tỵ

– Nguyễn Thị Sinh

– Trịnh Ngọc Hải

– Hoàng Minh Phương.

 

Thời gian làm việc

  • Hành chính: 7h00 - 16h30 (thứ 2 - 6)
  • Khám & Cấp cứu: 24/24

BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG
ĐI ĐẦU & DẪN ĐẦU

  • Đội ngũ giáo sư, chuyên gia số 1 trong ngành nhi khoa Việt Nam
  • Cơ sở vật chất, thiết bị y tế hiện đại bậc nhất
  • Các công trình nghiên cứu y khoa dẫn đầu ngành
  • Áp dụng Bảo hiểm y tế, bảo hiểm bảo lãnh đầy đủ
  • Chi phí khám chữa bệnh hợp lý nhất
  • Chăm sóc chu đáo, toàn diện cho trẻ em
Đăng ký
Đặt hẹn khám chữa bệnh