Trang chủ » PHÒNG TRUYỀN THÔNG VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

PHÒNG TRUYỀN THÔNG VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

I. Thành lập

Thành lập tháng 4/2016.

– Số điện thoại: 098 938 6560 / 0865 879 879

– Email: chamsockhachhang@nhp.org.vn

II. Chức năng, nhiệm vụ chính

– Hỗ trợ, giúp đỡ người bệnh và gia đình người bệnh trong Bệnh viện;
– Tổ chức công tác chăm sóc khách hàng tại cộng đồng;
– Tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe;
– Thực hiện các hoạt động tuyên truyền
– Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học.

III. Đội ngũ cán bộ

Hiện nay phòng có 15 người gồm 01 Trưởng phòng, 01 Phó phòng và 13 nhân viên (trong đó: 01 Tiến sĩ, 02 Thạc sĩ, 12 Đại học).

IV. Thành tích nổi bật

Tập thể lao động xuất sắc các năm (2017-2018); Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2018.

V. Trưởng đơn vị qua các thời kỳ

TS Đỗ Mạnh Hùng (2016 đến nay).

 

Thời gian làm việc

  • Hành chính: 7h00 - 16h30 (thứ 2 - 6)
  • Khám & Cấp cứu: 24/24

BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG
ĐI ĐẦU & DẪN ĐẦU

  • Đội ngũ giáo sư, chuyên gia số 1 trong ngành nhi khoa Việt Nam
  • Cơ sở vật chất, thiết bị y tế hiện đại bậc nhất
  • Các công trình nghiên cứu y khoa dẫn đầu ngành
  • Áp dụng Bảo hiểm y tế, bảo hiểm bảo lãnh đầy đủ
  • Chi phí khám chữa bệnh hợp lý nhất
  • Chăm sóc chu đáo, toàn diện cho trẻ em
Đăng ký
Đặt hẹn khám chữa bệnh