Trang chủ » Công tác xã hội » Tổng hợp hoạt động CTXH từ 01/04/2023 – 30/04/2023

Tổng hợp hoạt động CTXH từ 01/04/2023 – 30/04/2023

I. TÀI TRỢ SUẤT ĂN

Trong thời gian từ 01/04/2023 – 30/04/2023 các nhà hảo tâm đã tài trợ:

 • Cơm mặn: 4.573 suất
 • Cơm chay: 206 suất
 • Cháo: 1.250 suất (phát kèm  hộp sữa)
 • Sữa (phát kèm cháo): 400 hộp
 • Số lượng bệnh nhân khó khăn nhận phiếu cơm tuần: 162 lượt bệnh nhân
 • Số lượng bệnh nhân khó khăn nhận phiếu ăn sáng: 80 lượt bệnh nhân

II. TÀI TRỢ KINH PHÍ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN KHÓ KHĂN

1/4: Công ty CP xuất nhập khẩu Quảng Bình & Công ty CP khách sạn Hồng Vận tài trợ 20 triệu đồng tiền viện phí cho 10 bệnh nhân khó khăn

1/4: Đội tình nguyện K67 tài năng sinh Trường ĐH Khoa học tự nhiên tài trợ 1,171 triệu đồng tiền mặt cho 1 bệnh nhân khó khăn

1/4: Quỹ Trao tặng yêu thương tài trợ 20 triệu đồng tiền viện phí cho 20 bệnh nhân khó khăn

3/4: K37 – Đại học Dược tài trợ 2 triệu đồng tiền viện phí cho 2 bệnh nhân khó khăn

3/4: Chị Phạm Thị Ngọc Huyền tài trợ 5 triệu đồng tiền viện phí cho 5 bệnh nhân khó khăn

3/4: Hội từ thiện Cát Linh tài trợ 30 triệu đồng tiền viện phí cho 1 bệnh nhân khó khăn

3/4: Công ty Sông đà Việt Đức tài trợ 50 triệu đồng tiền viện phí cho 25 bệnh nhân khó khăn

4/4: Chị Trang tài trợ 0,5 triệu đông tiền mặt cho 1 bệnh nhân khó khăn

4/4: Chị Giang tài trợ 2 triệu đồng tiền mặt cho 4 bệnh nhân khó khăn

4/4: Ms Dang Yen, Nhóm Pun – Hành trình kết nối yêu thương tài trợ 1 triệu đồng tiền mặt cho 1 bệnh nhân khó khăn

4/4: Chị Lam Phật tử Chùa Chân Tiên tài trợ 10 triệu đồng tiền viện phí cho 1 bệnh nhân khó khăn

5/4: Chị Linh tài trợ 8 triệu đồng tiền viện phí cho 8 bệnh nhân khó khăn

5/4: Gia đình chị Hoàng Hồng Hạnh tài trợ 10 triệu đồng tiền viện phí cho 5 bệnh nhân khó khăn

5/4: Công ty Detech tài trợ 20 triệu đồng tiền viện phí cho 1 bệnh nhân khó khăn

5/4: Sen xanh tài trợ 12,5 triệu đồng tiền mặt cho 25 bệnh nhân khó khăn

6/4: Nhóm Lan toả yêu thương tài trợ 50 triệu đồng tiền viện phí cho 2 bệnh nhân khó khăn

6/4: Văn phòng Công ty Jicac Việt Nam tài trợ 9 triệu đồng tiền viện phí cho 1 bệnh nhân khó khăn

6/4: Nhóm Tâm sáng tài trợ 5 triệu đồng tiền viện phí cho 10 bệnh nhân khó khăn

6/4: Chị Lê Thị Trang tài trợ 10 triệu đồng tiền mặt cho 1 bệnh nhân khó khăn

6/4: Nhóm thiện nguyện Sen vàng tài trợ 26 triệu đồng tiền viện phí cho 13 bệnh nhân khó khăn

6/4: Cháu Đàm Minh Châu tài trợ 2 triệu đồng tiền viện phí cho 1 bệnh nhân khó khăn

7/4: Ông Trần Thọ Phi tài trợ 10 triệu đồng tiền viện phí cho 10 bệnh nhân khó khăn

7/4: Ông Phong và Ông Hưng tài trợ 2 triệu đồng tiền mặt cho 2 bệnh nhân khó khăn

7/4: Kinh phí của BN Nguyễn Thị Hoài tài trợ 10 triệu đồng tiền viện phí cho 2 bệnh nhân khó khăn

7/4: Anh Thạch VPCP và các bạn tài trợ 30 triệu đồng tiền viện phí cho 4 bệnh nhân khó khăn

7/4: Thiện nguyện Quang Tâm tài trợ 15 triệu đồng tiền viện phí cho 15 bệnh nhân khó khăn

8/4: Gia đình chị Dương Phương tài trợ 50 triệu đồng tiền viện phí cho 7 bệnh nhân khó khăn

9/4: Anh Dũng chị Huyền tài trợ 1,5 triệu đồng tiền mặt cho 1 bệnh nhân khó khăn

9/4: Chị Mơ tài trợ 5 triệu đồng tiền mặt cho 1 bệnh nhân khó khăn

9/4: CLB Thiện nguyện Thiện Tâm và CLB Thiện nguyện Kết Tâm tài trợ 66 triệu đồng tiền viện phí cho 1 bệnh nhân khó khăn

9/4: Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội tài trợ 4 triệu đồng tiền mặt cho 2 bệnh nhân khó khăn

10/4: Công ty TNHH Thẩm mỹ Dr Anh Tuấn tài trợ 2 triệu đồng tiền viện phí cho 1 bệnh nhân khó khăn

11/4: Mr Quang – Gia Lâm, Hà Nội tài trợ 1 triệu đồng tiền viện phí cho 1 bệnh nhân khó khăn

11/4: Chị Trang Minh Vu tài trợ 3 triệu đồng tiền viện phí cho 1 bệnh nhân khó khăn

12/4: Nhóm Thanh Xuân tài trợ 7 triệu đồng tiền mặt cho 7 bệnh nhân khó khăn

12/4: Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội tài trợ 6 triệu đồng tiền mặt cho 1 bệnh nhân khó khăn

13/4: Chị Nguyễn Thuỳ Linh và các Nhà hảo tâm tài trợ 100 triệu đồng tiền mặt cho 1 bệnh nhân khó khăn

13/4: Chị Tú tài trợ 1,5 triệu đồng tiền mặt cho 1 bệnh nhân khó khăn

13/4: Cán bộ CNV Tổng Công ty đầu tư phát triển Đường Cao tốc Việt Nam tài trợ 10 triệu đồng tiền mặt cho 1 bệnh nhân khó khăn

13/4: MS Thuỷ Hà, Nhóm Pun – Hành trình kết nối yêu thương tài trợ 5,8 triệu đồng tiền mặt cho 1 bệnh nhân khó khăn

13/4: Công ty du lịch Việt Nam Stay Travel tài trợ 17 triệu đồng tiền viện phí cho 17 bệnh nhân khó khăn

14/4: Anh Hải tài trợ 10 triệu đồng tiền viện phí cho 1 bệnh nhân khó khăn

14/4: Chị Nguyễn Thị Thắm tài trợ 0,5 triệu đồng tiền viện phí cho 1 bệnh nhân khó khăn

14/4: Chị Ngô Thị Mai tài trợ 3 triệu đồng tiền viện phí cho 3 bệnh nhân khó khăn

14/4: Chị Phương – Đại học Thương Mại tài trợ 5 triệu đồng tiền viện phí cho 10 bệnh nhân khó khăn

14/4: Chị Nguyễn Thị Huế tài trợ 2,6 triệu đồng tiền viện phí cho 2 bệnh nhân khó khăn

14/4: Công đoàn và ĐTN Công ty chứng khoán BIDV tài trợ 5 triệu đồng tiền mặt cho 1 bệnh nhân khó khăn

14/4: Công ty CP phát triển cà phê Bền Vững tài trợ 7 triệu đồng tiền viện phí cho 7 bệnh nhân khó khăn

15/4: Chùa Lưu Ly – Thầy Thích Giác Nguyên tài trợ 29,4 triệu đồng tiền mặt cho 25 bệnh nhân khó khăn

15/4: Chị Tú tài trợ 0,5 triệu đồng tiền mặt cho 1 bệnh nhân khó khăn

15/4: Nhất Tâm Hà Nội tài trợ 9 triệu đồng tiền mặt cho 9 bệnh nhân khó khăn

15/4: Nhóm Truyền lửa Nhất Tâm tài trợ 9 triệu đồng tiền mặt cho 9 bệnh nhân khó khăn

15/4: Trường THPT Đoàn Thị Điểm tài trợ 16 triệu đồng tiền mặt cho 16 bệnh nhân khó khăn

17/4: Chị Bạch Diệp tài trợ 7,05 triệu đồng tiền mặt cho 3 bệnh nhân khó khăn

17/4: Tổ chức Medrix tài trợ 15 triệu đồng tiền viện phí cho 1 bệnh nhân khó khăn

17/4: Đoàn Minh Dũng tài trợ 5 triệu đồng tiền mặt cho 2 bệnh nhân khó khăn

17/4: Anh Bạch Hồng Đức tài trợ 60 triệu đồng tiền viện phí cho 10 bệnh nhân khó khăn

17/4: Ông Phạm Tuấn Việt đại diện Nhóm Investor’s Heart tài trợ 2 triệu đồng tiền mặt cho 1 bệnh nhân khó khăn

17/4: Hội từ thiện Mầm xanh tài trợ 20 triệu đồng tiền viện phí cho 20 bệnh nhân khó khăn

18/4: Nhóm Pun – Hành trình kết nối yêu thương tài trợ 1 triệu đồng tiền mặt cho 1 bệnh nhân khó khăn

18/4: Chị Mơ tài trợ 1 triệu đồng tiền mặt cho 1 bệnh nhân khó khăn

18/4: Trường Quốc tế Mỹ Saint Paul Hà Nội tài trợ 25 triệu đồng tiền viện phí cho 10 bệnh nhân khó khăn

19/4: Nhóm Anh Khánh Linh tài trợ 5 triệu đồng tiền mặt cho 10 bệnh nhân khó khăn

19/4: Kinh phí của bệnh nhân Nguyễn Thị Em tài trợ 20 triệu đồng tiền viện phí cho 4 bệnh nhân khó khăn

19/4: Chị Hoa và chị Hương tài trợ 3 triệu đồng tiền viện phí cho 1 bệnh nhân khó khăn

19/4: CLB Cột sống Thanh Xuân tài trợ 1 triệu đồng tiền mặt cho 1 bệnh nhân khó khăn

19/4: Chị Trang tài trợ 0,5 triệu đồng tiền mặt cho 1 bệnh nhân khó khăn

19/4: Chi Hội phụ nữ Tổ 21 Phường Trung Văn tài trợ 1,4 triệu đồng tiền mặt cho 1 bệnh nhân khó khăn

20/4: Bà Hoàng Thị Thanh Hương tài trợ 0,5 triệu đồng tiền mặt cho 1 bệnh nhân khó khăn

20/4: Gia đình anh chị Huyền Dũng tài trợ 2,5 triệu đồng tiền mặt cho 1 bệnh nhân khó khăn

20/4: Chị Lê Minh Hằng tài trợ 2 triệu đồng tiền mặt cho 1 bệnh nhân khó khăn

20/4: Nhà tài trợ giấu tên tài trợ 10 triệu đồng tiền viện phí cho 10 bệnh nhân khó khăn

20/4: Chị Nguyễn Thị Thu Hiền, chị Hạnh, Chị Hoàng Thị Thảo tài trợ 7,5 triệu đồng tiền mặt cho 3 bệnh nhân khó khăn

20/4: Chị Lương tài trợ 3 triệu đồng tiền viện phí cho 2 bệnh nhân khó khăn

20/4: Bạn Trương Quang Huy tài trợ 2 triệu đồng tiền mặt cho 4 bệnh nhân khó khăn

21/4: Nhóm Lan Toả yêu thương tài trợ 35 triệu đồng tiền viện phí cho 2 bệnh nhân khó khăn

21/4: Anh Ngọc tài trợ 2 triệu đồng tiền mặt cho 1 bệnh nhân khó khăn

21/4: Chị Yến tài trợ 10 triệu đồng tiền viện phí cho 5 bệnh nhân khó khăn

22/4: We can share tài trợ 8 triệu đồng tiền viện phí cho 8 bệnh nhân khó khăn

22/4: DS Trẻ tại TT Bảo trợ xã hội xã Cẩm Chế, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương tài trợ 6 triệu đồng tiền mặt cho 12 bệnh nhân khó khăn

22/4: Cháu Dương Đức Minh – Dương Minh Thuý – Dương Minh Ngọc tài trợ 5 triệu đồng tiền mặt cho 10 bệnh nhân khó khăn

24/4: Trường Quốc tế Anh Việt Hà Nội – BVIS Hanoi tài trợ 15 triệu đồng tiền viện phí cho 10 bệnh nhân khó khăn + 5 triệu đồng tiền mặt cho 10 bệnh nhân khó khăn

24/4: Quỹ CBD tài trợ 30 triệu đồng tiền viện phí cho 3 bệnh nhân khó khăn

25/4: Gia đình Chị Yến Úc tài trợ 3 triệu đồng tiền viện phí cho 2 bệnh nhân khó khăn

25/4: Hội từ thiện Mùa Xuân yêu thương tài trợ 5 triệu đồng tiền viện phí cho 5 bệnh nhân khó khăn

25/4: Bánh đậu xanh Nguyên Hương tài trợ 50 triệu đồng tiền viện phí cho 10 bệnh nhân khó khăn

25/4: Chị Thạch Linh tài trợ 2 triệu đồng tiền viện phí cho 1 bệnh nhân khó khăn

25/4: Công ty Artivion tài trợ 2 triệu đồng tiền mặt cho 1 bệnh nhân khó khăn

25/4: Cháu Trần Tuệ Diễm tài trợ 3 triệu đồng tiền mặt cho 1 bệnh nhân khó khăn

25/4: Gia đình Anh Quốc tài trợ 1 triệu đồng tiền mặt cho 1 bệnh nhân khó khăn

26/4: Anh Thịnh tài trợ 5 triệu đồng tiền mặt cho 1 bệnh nhân khó khăn

26/4: Công ty TNHH SX & TM Hikari Việt Nam tài trợ 3,5 triệu đồng tiền viện phí cho 1 bệnh nhân khó khăn

27/4: Gia đình Chị Tâm AVG tài trợ 10 triệu đồng tiền viện phí cho 1 bệnh nhân khó khăn

27/4: Cháu Hoàng Trung Hiếu, Hoàng Trung Nghĩa, Hoàng Trung Đức tài trợ 24 triệu đồng tiền viện phí cho 1 bệnh nhân khó khăn

27/4: Công ty Artivion tài trợ 2 triệu đồng tiền mặt cho 1 bệnh nhân khó khăn

27/4: Ms Dang Yen – Nhóm Pun, hành trình kết nối yêu thương tài trợ 1 triệu đồng tiền mặt cho 1 bệnh nhân khó khăn

27/4: Chị Loan tài trợ 20 triệu đồng tiền viện phí cho 15 bệnh nhân khó khăn

27/4: Gia đình chị Phan Thuỳ Linh tài trợ 12 triệu đồng tiền viện phí cho 2 bệnh nhân khó khăn

27/4: Bạn Đỗ Tuấn Đạt Lớp 8B4 Trường THCS Vinschool Timescity tài trợ 5 triệu đồng tiền mặt cho 10 bệnh nhân khó khăn

27/4: Công ty Auto Daily tài trợ 13,5 triệu đồng tiền viện phí cho 6 bệnh nhân khó khăn

27/4: Gia đình chị Linh tài trợ 1 triệu đồng tiền viện phí cho 1 bệnh nhân khó khăn

27/4: Anh Minh tài trợ 9,025 triệu đồng tiền viện phí cho 8 bệnh nhân khó khăn

28/4: Quỹ Chia sẻ Mỹ Đình Pearl tài trợ 3 triệu đồng tiền viện phí cho 3 bệnh nhân khó khăn

28/4: Nhóm Sen Xanh tài trợ 12,5 triệu đồng tiền mặt cho 25 bệnh nhân khó khăn

28/4: Gia đình Linh Dương tài trợ 15 triệu đồng tiền viện phí cho 1 bệnh nhân khó khăn

28/4: Nhóm Hạnh Phúc Từ tâm – HD tài trợ 3 triệu đồng tiền mặt cho 1 bệnh nhân khó khăn

28/4: Chùa Diên Minh – Nhật Tân – Tây Hồ – Hà Nội tài trợ 25 triệu đồng tiền viện phí cho 10 bệnh nhân khó khăn

28/4: Chị Trần Thuỳ Giang tài trợ 2 triệu đồng tiền viện phí cho 2 bệnh nhân khó khăn

28/4: Anh Nguyễn Văn Hải tài trợ 3 triệu đồng tiền mặt cho 6 bệnh nhân khó khăn

28/4: Bạn Đỗ Tuấn Đạt Lớp 8B4 Trường THCS Vinschool Timescity tài trợ 2 triệu đồng tiền mặt cho 1 bệnh nhân khó khăn

28/4: Quỹ Từ thiện Sen tài trợ 10 triệu đồng tiền viện phí cho 10 bệnh nhân khó khăn

III. TÀI TRỢ HIỆN VẬT CHO BỆNH NHI VÀ NHÂN VIÊN Y TẾ

1/4: Đội tình nguyện K67 Tài năng sinh Trường ĐH KHTN tặng 100 suất quà, mỗi suất bao gồm: 04 hộp sữa Vinamilk 180ml + 10 khăn xô + 01 gấu bông

1/4: Công ty CP xuất nhập khẩu Quảng Bình, Công ty Khách sạn Hồng Vận tặng 10 suất quà, mỗi suất bao gồm:

3/4: Các Nhà hảo tâm tặng 10 bịch Bỉm Yubest + Bỉm Huggies + Bỉm Goon

5/4: Chị Giang tặng 200 suất quà, mỗi suất bao gồm: 01 gói bánh C’est bon + 01 vỉ sữa Ba Vì

Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội mạng lưới Vì trẻ em Ung thư tặng 500 suất quà đồ chơi từ tháng 11/2022 đến tháng 03/2023

7/4: Hội thiện nguyện Từ Tâm Leipzich tặng 644 hộp sữa tươi tiệt trùng Vinamilk

7/4: Báo Lao động Thủ đô tặng 170 hộp sữa Grow Plus loại 150gr + 204 hộp bánh ChocoPN (hộp 270gr) + 168 hộp kẹo trà sữa popit (hộp 90gr) + 50 con búp bê chú thợ điện

10/4: Trương Gia Nguyễn tặng 200 gói kẹo mút lolly

10/4: Em Huang Dong Mei tặng 300 hộp bánh Custas 12 chiếc + 600 gói kẹo Alpelibe + 600 quyển vở tô màu + 300 hộp bút sáp màu + 600 vỉ sữa ADM 110ml + 300 con gấu bông

12/4: Công ty TNHH Aplus Communication tặng 350 suất bánh sữa

15/4: Thầy Thích Giác Nguyên và các Phật tử tặng 25 suất quà, mỗi suất bao gồm: 01 gói ngũ cốc dinh dưỡng + 03 log sữa Vinamilk + 01 túi xà phòng giặt OMO + 01 bánh xà phòng Lifebouy + 01 hộp bút sáp màu + 01 khăn mặt

15/4: Học sinh Nguyễn Văn Tác – Trường Đoàn Thị Điểm và các bạn tặng 60 suất quà, mỗi suất bao gồm: 02 hộp sữa Kun 180ml/suất

15/4: Trường THPT Đoàn Thị Điểm tặng 16 suất quà, mỗi suất bao gồm: 01 gấu bông + 01 hộp bánh Custas 12 chiếc + 01 hộp Chocopie 02 chiếc + 01 vỉ sữa tươi 180ml

18/4: Chị Vũ My Anh tặng 4 bịch bỉm Merries sz XL

19/4: Chị Linh San – Chị Dương tặng 400 gói gói kẹo mềm Alpeliebe + 500 hộp bút sáp màu 12 màu

19/4: Cháu Trần Tuệ Diễm tặng 400 gói kẹo mềm Alpeliebe + 1.000 cuốn vở tập tô

19/4: Nhóm Từ thiện 62 Ngọc Hà tặng 400 gói kẹo mềm Alpeliebe

20/4: Nhóm Vui Hành thiện tặng 205 con gấu bông

20/4: Nhóm gara Vui Vủi Vùi Vui tặng 12 cái balo học sinh + 12 lì xì (tổng trị giá 6 triệu đồng)

20/4: Nhóm Sing Song tặng 147 con gấu bông

20/4: Nhóm Bồ đề tâm Phương đông Group Bắc Ninh tặng 485 hộp bánh Custas 02 chiếc

20/4: Cô Ngọc Anh Moskva tặng 01 bộ quần áo 0-3m

20/4: Cháu Trần Tuệ Diễm tặng 01 hộp sữa bột Nan số 1 + 01 bộ quần áo 0-3m + 02 hộp khăn sữa + 01 hộp núm tí

20/4: Nhóm We can share tặng 105 con gấu bông

20/4: Nhóm gia đình bé Trà tặng 48 con gấu bông

20/4: Các Nhà hảo tâm tặng 2.000 cái túi nilon trong đựng quà

20/4: Chị Cam tặng 312 vỉ sữa Vinamilk 110ml

20/4: Nhóm Vì trẻ thơ tặng 04 thùng sữa Vinamilk 110ml + 03 thùng kẹo mút Chupa Chups

20/4: Nhóm Phật tử Chùa Chân Tiên tặng 100 lọ thuốc ho Thiên vàng

24/4: Anh chị Nghiêm và Hoa tặng 100 suất chăn xô đũi

25/4: Chị Hương tặng 106 suất sữa bánh

27/4: Cháu Diễm (con mẹ Hạnh Liên) tặng 04 hộp sữa Nan Optipro

28/4: Công ty dược phẩm và thương mại Phương Đông – TNHH tặng 1.400 chai gel rửa tay khô kháng khuẩn Virussa

29/4: Nhóm Từ thiện Hy vọng tặng 100 suất quà, mỗi suất bao gồm: 1 gói bánh gạo + 1 vỉ sữa Fami + 1 gói kẹo + 1 quyển truyện

IV. TÀI TRỢ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

11/4: Chị Nga tài trợ 01 máy truyền dịch Terumo cho Trung tâm Ung thư

17/4: Công ty TNHH Thiết bị và dịch vụ kỹ thuật Quốc tế tài trợ 05 bơm điện Terumo cho Khoa Dinh dưỡng tiết chế + 05 bơm điện Terumo cho Khoa Tiêu hóa

V. TÀI TRỢ KHÁC

22/4: Nhóm Cháo Thiện Tâm Định Công hỗ trợ 01 chuyến xe tải chở quà khám, chữa bệnh từ thiện tại Thanh Hà, Hải Dương

 

Chuyên mục: Công tác xã hội

Bài viết liên quan

Thời gian làm việc

 • Hành chính: 7h00 - 16h30 (thứ 2 - 6)
 • Khám & Cấp cứu: 24/24

BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG
ĐI ĐẦU & DẪN ĐẦU

 • Đội ngũ giáo sư, chuyên gia số 1 trong ngành nhi khoa Việt Nam
 • Cơ sở vật chất, thiết bị y tế hiện đại bậc nhất
 • Các công trình nghiên cứu y khoa dẫn đầu ngành
 • Áp dụng Bảo hiểm y tế, bảo hiểm bảo lãnh đầy đủ
 • Chi phí khám chữa bệnh hợp lý nhất
 • Chăm sóc chu đáo, toàn diện cho trẻ em