Trang chủ » Công tác xã hội » Tổng hợp hoạt động CTXH từ 01/09/2023 – 30/09/2023

Tổng hợp hoạt động CTXH từ 01/09/2023 – 30/09/2023

I. TÀI TRỢ SUẤT ĂN

Trong thời gian từ 01/09/2023 – 30/09/2023 các nhà hảo tâm đã tài trợ:

 • Cơm mặn: 4.813 suất
 • Cơm chay: 487 suất
 • Cháo: 1.495 suất
 • Sữa: 405 hộp
 • Số lượng bệnh nhân khó khăn nhận phiếu cơm tuần: 150 lượt bệnh nhân
 • Số lượng bệnh nhân khó khăn nhận phiếu ăn sáng: 80 lượt bệnh nhân

II. TÀI TRỢ KINH PHÍ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN KHÓ KHĂN

29/8: Sinh Kiên, Minh Quân, Linh Chi, Phú Anh, Hiền Phương, Minh Khôi tài trợ 2,7 triệu đồng tiền viện phí cho 1 bệnh nhân khó khăn

29/8: Chị Đinh Việt Anh tài trợ 4 triệu đồng tiền viện phí cho 2 bệnh nhân khó khăn

31/8: Nguyễn Hà Anh Khuê tài trợ 6 triệu đồng tiền viện phí cho 1 bệnh nhân khó khăn

1/9: Bệnh nhi Tẩn Kiều Chanh tài trợ 10 triệu đồng tiền mặt cho 1 bệnh nhân khó khăn

5/9: Chị Lê Thị Loan tài trợ 2 triệu đồng tiền viện phí cho 1 bệnh nhân khó khăn

5/9: Công ty TNHH Khang Minh Lê tài trợ 20 triệu đồng tiền viện phí cho 7 bệnh nhân khó khăn

5/9: Children are innocent cùng các Mạnh Thường Quân tài trợ 100 triệu đồng tiền viện phí cho 1 bệnh nhân khó khăn

5/9: Cô Long tài trợ 1 triệu đồng tiền viện phí cho 1 bệnh nhân khó khăn

6/9: Các Nhà Hảo tâm tài trợ 3 triệu đồng tiền viện phí cho 1 bệnh nhân khó khăn

6/9: Đinh Thu Hường Công ty TNHH TM Thiên Linh tài trợ 3 triệu đồng tiền viện phí cho 1 bệnh nhân khó khăn

6/9: Cô Hoa tài trợ 21 triệu đồng tiền mặt cho 11 bệnh nhân khó khăn

6/9: Anh Hiển tài trợ 3 triệu đồng tiền mặt cho 3 bệnh nhân khó khăn

6/9: Nhóm Từ thiện An Nhiên tài trợ 40 triệu đồng tiền viện phí cho 10 bệnh nhân khó khăn

6/9: Anh Ngọc tài trợ 10 triệu đồng tiền viện phí cho 2 bệnh nhân khó khăn

6/9: Kinh phí còn dư của BN Con rơi 8 tài trợ 8,678 triệu đồng tiền viện phí cho 1 bệnh nhân khó khăn

6/9: Kinh phí còn dư của BN Con rơi 9 tài trợ 11,2 triệu đồng tiền viện phí cho 1 bệnh nhân khó khăn

6/9: Chị Thu Hà tài trợ 10 triệu đồng tiền viện phí cho 5 bệnh nhân khó khăn

7/9: Chị Nguyễn Thị Hằng tài trợ 2,5 triệu đồng tiền viện phí cho 1 bệnh nhân khó khăn

7/9: Nhóm Tâm Sáng tài trợ 5 triệu đồng tiền viện phí cho 10 bệnh nhân khó khăn

8/9: Nhóm Thiện Nguyện Quang Tâm tài trợ 16 triệu đồng tiền viện phí cho 16 bệnh nhân khó khăn

8/9: Hội Từ thiện Cát Linh tài trợ 30 triệu đồng tiền viện phí cho 1 bệnh nhân khó khăn

8/9: Bệnh nhi Hoàng Thanh Kiến tài trợ 10 triệu đồng tiền viện phí cho 1 bệnh nhân khó khăn

8/9: Nhóm Tuỳ Duyên tài trợ 18 triệu đồng tiền viện phí cho 18 bệnh nhân khó khăn

9/9: Gia đình Bác Lê Anh tài trợ 2 triệu đồng tiền mặt cho 1 bệnh nhân khó khăn

9/9: Anh Phong, Anh Hưng tài trợ 1 triệu đồng tiền mặt cho 1 bệnh nhân khó khăn

9/9: Dr Anh Tuấn tài trợ 2 triệu đồng tiền mặt cho 1 bệnh nhân khó khăn

9/9: Chị Nguyễn Hồng Liên tài trợ 1 triệu đồng tiền mặt cho 1 bệnh nhân khó khăn

9/9: Quỹ Từ thiện Quý Hữu tài trợ 2 triệu đồng tiền mặt cho 1 bệnh nhân khó khăn

9/9: Garage Vui Vủi Vùi Vui tài trợ 3 triệu đồng tiền mặt cho 1 bệnh nhân khó khăn

9/9: CLB Cơm yêu thương tài trợ 3 triệu đồng tiền viện phí cho 1 bệnh nhân khó khăn

9/9: Nhóm FB Trần Thế Anh tài trợ 21,9 triệu đồng tiền viện phí cho 1 bệnh nhân khó khăn

11/9: Nhóm Hảo tâm và Nhóm Nhàn Bống tài trợ 20 triệu đồng tiền viện phí cho 1 bệnh nhân khó khăn + 1,05 triệu đồng tiền mặt cho 1 bệnh nhân khó khăn

11/9: The Planners tài trợ 40 triệu đồng tiền viện phí cho 20 bệnh nhân khó khăn

11/9: Gia đình Anh Tú tài trợ 50 triệu đồng tiền viện phí cho 10 bệnh nhân khó khăn

11/9: Bà Ngô Thị Hoa tài trợ 2 triệu đồng tiền viện phí cho 1 bệnh nhân khó khăn

11/9: Chi Hội CTĐ Số 9 Phường Thanh Xuân tài trợ 2 triệu đồng tiền viện phí cho 1 bệnh nhân khó khăn

11/9: Nhóm We can share tài trợ 4 triệu đồng tiền viện phí cho 2 bệnh nhân khó khăn

11/9: K37 Đại học Dược tài trợ 2 triệu đồng tiền mặt cho 1 bệnh nhân khó khăn

11/9: Hội Từ thiện Cát Linh tài trợ 70 triệu đồng tiền viện phí cho 4 bệnh nhân khó khăn

12/9: Chị Linh San tài trợ 1 triệu đồng tiền mặt cho 1 bệnh nhân khó khăn + 1 triệu đồng tiền mặt cho 1 bệnh nhân khó khăn

12/9: Chị Hà tài trợ 3 triệu đồng tiền viện phí cho 3 bệnh nhân khó khăn

12/9: Chị Nguyễn Thị Hằng tài trợ 0,35 triệu đồng tiền mặt cho 1 bệnh nhân khó khăn

12/9: Chị Nguyễn Thị Tuyết tài trợ 15 triệu đồng tiền viện phí cho 5 bệnh nhân khó khăn

13/9: Anh Nguyễn Danh Thảo tài trợ 80 triệu đồng tiền viện phí cho 8 bệnh nhân khó khăn

13/9: Công ty Cổ phần XNK Thuỷ Sản Hà Nội tài trợ 0,5 triệu đồng tiền mặt cho 1 bệnh nhân khó khăn

13/9: Bà Nguyễn Thị Kim Linh tài trợ 6 triệu đồng tiền mặt cho 6 bệnh nhân khó khăn

13/9: Anh Nguyễn Quang Huy tài trợ 2 triệu đồng tiền viện phí cho 1 bệnh nhân khó khăn

13/9: Chị Hoa và Chị Hương tài trợ 1 triệu đồng tiền viện phí cho 1 bệnh nhân khó khăn

13/9: Công ty CP Đầu tư xây dựng Ricons tài trợ 45 triệu đồng tiền viện phí cho 15 bệnh nhân khó khăn

13/9: Chị Nga và chị Chinh tài trợ 6 triệu đồng tiền viện phí cho 2 bệnh nhân khó khăn + 1 triệu đồng tiền mặt cho 1 bệnh nhân khó khăn

13/9: Cô Hà Chú Tùng tài trợ 6 triệu đồng tiền viện phí cho 3 bệnh nhân khó khăn

14/9: Công ty CP Thương mại Quốc tế SSMB tài trợ 30 triệu đồng tiền viện phí cho 30 bệnh nhân khó khăn

14/9: Cô Nhạn tài trợ 0,5 triệu đồng tiền mặt cho 1 bệnh nhân khó khăn

14/9: Chị Phương – Trường Đại học Thương mại tài trợ 4 triệu đồng tiền mặt cho 10 bệnh nhân khó khăn

14/9: Chị Nguyễn Thị Hồng Ngọc tài trợ 10 triệu đồng tiền viện phí cho 5 bệnh nhân khó khăn

15/9: Chị Lê Minh Hằng tài trợ 2 triệu đồng tiền viện phí cho 2 bệnh nhân khó khăn

15/9: Anh Thế Anh tài trợ 23 triệu đồng tiền viện phí cho 1 bệnh nhân khó khăn

15/9: Chị Linh San tài trợ 5 triệu đồng tiền mặt cho 1 bệnh nhân khó khăn

15/9: Gia đình chị Linh tài trợ 1 triệu đồng tiền mặt cho 1 bệnh nhân khó khăn

15/9: Trường Mầm non Anh Nhật tài trợ 5 triệu đồng tiền mặt cho 10 bệnh nhân khó khăn

16/9: Chị Trâm và các Nhà hảo tâm tài trợ 13 triệu đồng tiền mặt cho 13 bệnh nhân khó khăn

18/9: Nhóm Hạnh phúc Từ Tâm HĐ tài trợ 3 triệu đồng tiền viện phí cho 1 bệnh nhân khó khăn

18/9: Gia đình Trần Bình Minh, Đình Phương, Đình Anh tài trợ 1 triệu đồng tiền viện phí cho 1 bệnh nhân khó khăn

18/9: Nhóm Thu Thuỷ, Kiểu Oanh, Quốc Đạt tài trợ 7 triệu đồng tiền viện phí cho 1 bệnh nhân khó khăn

18/9: Gia đình hai bác Hải Trung tài trợ 10 triệu đồng tiền viện phí cho 5 bệnh nhân khó khăn

18/9: Gia đình chị Thạch Thị Trang tài trợ 1 triệu đồng tiền mặt cho 1 bệnh nhân khó khăn

18/9: Chị Nguyễn Ngọc Khánh Linh tài trợ 41,5 triệu đồng tiền viện phí cho 18 bệnh nhân khó khăn

18/9: Gia đình cháu Trọng Đức tài trợ 6 triệu đồng tiền viện phí cho 2 bệnh nhân khó khăn

19/9: Phạm Thanh Tuyền cùng các nhà hảo tâm tài trợ 60 triệu đồng tiền viện phí cho 1 bệnh nhân khó khăn + 9,5 triệu đồng tiền mặt cho 1 bệnh nhân khó khăn

19/9: Gia đình chị Đỗ Lan Hương tài trợ 27,994 triệu đồng tiền viện phí cho 1 bệnh nhân khó khăn

19/9: HHAM Chia sẻ yêu thương Melbounre Úc tài trợ 10 triệu đồng tiền viện phí cho 2 bệnh nhân khó khăn

19/9: Tâm sáng tài trợ 6 triệu đồng tiền viện phí cho 2 bệnh nhân khó khăn

20/9: Hội Từ thiện Cát Linh tài trợ 126 triệu đồng tiền viện phí cho 4 bệnh nhân khó khăn

20/9: Nhóm Lan Toả yêu thương tài trợ 20 triệu đồng tiền viện phí cho 2 bệnh nhân khó khăn

20/9: Chị Trần Thị Vân Yến tài trợ 5 triệu đồng tiền viện phí cho 2 bệnh nhân khó khăn

20/9: Anh Phương tài trợ 5 triệu đồng tiền viện phí cho 1 bệnh nhân khó khăn

20/9: Anh Tân tài trợ 16 triệu đồng tiền viện phí cho 8 bệnh nhân khó khăn

21/9: Cô Vương Anh – Anh Nam Anh và bạn bè tài trợ 23 triệu đồng tiền viện phí cho 7 bệnh nhân khó khăn

21/9: Công ty Cổ phần TMDV Thăng Long và các cá nhân tài trợ 25,5 triệu đồng tiền viện phí cho 8 bệnh nhân khó khăn + 0,7 triệu đồng tiền mặt cho 1 bệnh nhân khó khăn

22/9: Gia đình Anh Hùng tài trợ 2,85 triệu đồng tiền viện phí cho 2 bệnh nhân khó khăn

22/9: Công ty CP Truyền thông dịch vụ Á Châu tài trợ 10 triệu đồng tiền viện phí cho 4 bệnh nhân khó khăn

23/9: Công ty Truyền thông Vietel tài trợ 75 triệu đồng tiền mặt cho 45 bệnh nhân khó khăn

23/9: Quỹ Trao tặng yêu thương tài trợ 12 triệu đồng tiền mặt cho 1 bệnh nhân khó khăn

23/9: Nhóm Tâm An Lạc tài trợ 2 triệu đồng tiền mặt cho 1 bệnh nhân khó khăn

23/9: Công ty CP XNK Quảng Bình và Công ty CP Khách sạn Hồng Vận tài trợ 21 triệu đồng tiền mặt cho 10 bệnh nhân khó khăn

25/9: Trường Tiều học Hoàng Hoa Thám tài trợ 30 triệu đồng tiền viện phí cho 10 bệnh nhân khó khăn

25/9: Nhóm Thanh Xuân tài trợ 5 triệu đồng tiền mặt cho 1 bệnh nhân khó khăn

25/9: Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội mạng lưới Vì trẻ em ung thư tài trợ 1 triệu đồng tiền mặt cho 5 bệnh nhân khó khăn

25/9: Gia đình chị Oanh tài trợ 10,13 triệu đồng tiền viện phí cho 5 bệnh nhân khó khăn

25/9: SCI LABS tài trợ 20 triệu đồng tiền viện phí cho 10 bệnh nhân khó khăn

25/9: Chị Mai Anh và Chị Vân tài trợ 5 triệu đồng tiền viện phí cho 5 bệnh nhân khó khăn

26/9: Nhóm Chị Yến tài trợ 1 triệu đồng tiền mặt cho 5 bệnh nhân khó khăn

26/9: Công ty TNHH TM TCC Hoàng Hưng tài trợ 12 triệu đồng tiền viện phí cho 6 bệnh nhân khó khăn

26/9: Chị Lý tài trợ 12 triệu đồng tiền viện phí cho 10 bệnh nhân khó khăn

26/9: Bệnh nhân Phạm Thị Hồng Nhung tài trợ 80 triệu đồng tiền viện phí cho 4 bệnh nhân khó khăn

26/9: Bệnh nhân Sồng A Chung tài trợ 3 triệu đồng tiền viện phí cho 1 bệnh nhân khó khăn

26/9: Nồi cháo Thiện nguyện tài trợ 54 triệu đồng tiền viện phí cho 18 bệnh nhân khó khăn

26/9: Quỹ Từ thiện Sống xanh tài trợ 20 triệu đồng tiền viện phí cho 12 bệnh nhân khó khăn

27/9: Công ty CP nhân lực và VS Bách Mỹ tài trợ 13 triệu đồng tiền viện phí cho 3 bệnh nhân khó khăn

27/9: Trường Mầm non Peace Montessori school tài trợ 35 triệu đồng tiền viện phí cho 16 bệnh nhân khó khăn

27/9: Nhóm Chay Tâm tài trợ 11,55 triệu đồng tiền viện phí cho 11 bệnh nhân khó khăn

27/9: Cô Thảo cùng các nhà hảo tâm tài trợ 5 triệu đồng tiền viện phí cho 1 bệnh nhân khó khăn + 1 triệu đồng tiền mặt cho 1 bệnh nhân khó khăn

27/9: Nhóm Nồi cháo thiện nguyện tài trợ 6 triệu đồng tiền mặt cho 1 bệnh nhân khó khăn

27/9: Gia đình Minh Phúc – Minh Quý tài trợ 30 triệu đồng tiền viện phí cho 12 bệnh nhân khó khăn

28/9: Công ty TNHH Phim Cách nhiệt Ngôi sao tài trợ 30 triệu đồng tiền viện phí cho 15 bệnh nhân khó khăn

28/9: Art Patron Club – CLB trực thuộc Đại học giáo dục – Đại học Quốc Gia Hà Nội tài trợ 2,5 triệu đồng tiền mặt cho 5 bệnh nhân khó khăn

28/9: Nhóm Ngọc Anh và bạn bè tài trợ 5 triệu đồng tiền mặt cho 5 bệnh nhân khó khăn

28/9: Anh Nguyễn Duy Linh tài trợ 1 triệu đồng tiền mặt cho 1 bệnh nhân khó khăn

28/9: Cháu Thịnh tài trợ 7,5 triệu đồng tiền mặt cho 1 bệnh nhân khó khăn

28/9: Chị Bùi Thị Thuỳ Linh Tổng Cục Thuế tài trợ 0,5 triệu đồng tiền mặt cho 1 bệnh nhân khó khăn

28/9: Chị Hà Trịnh Hương Giang tài trợ 4 triệu đồng tiền mặt cho 4 bệnh nhân khó khăn

28/9: Chị Trần Thu Trang tài trợ 0,5 triệu đồng tiền mặt cho 1 bệnh nhân khó khăn

28/9: Anh Nguyễn Biên Phòng tài trợ 1 triệu đồng tiền viện phí cho 2 bệnh nhân khó khăn

28/9: Gia đình Bà Đỗ Thị Yến tài trợ 5 triệu đồng tiền viện phí cho 9 bệnh nhân khó khăn + 0,5 triệu đồng tiền mặt cho 1 bệnh nhân khó khăn

28/9: Nhóm Từ Thiện Hi Vọng tài trợ 2 triệu đồng tiền viện phí cho 2 bệnh nhân khó khăn

28/9: Anh Ngô Văn Khương tài trợ 2,5 triệu đồng tiền viện phí cho 5 bệnh nhân khó khăn

29/9: Ông Vương Thiên Cương tài trợ 2 triệu đồng tiền viện phí cho 1 bệnh nhân khó khăn

29/9: Gia đình Chị Oanh tài trợ 20 triệu đồng tiền viện phí cho 3 bệnh nhân khó khăn

29/9: Cháu Thịnh tài trợ 3,5 triệu đồng tiền viện phí cho 1 bệnh nhân khó khăn

29/9: Chị Trần Thanh Loan tài trợ 1 triệu đồng tiền viện phí cho 1 bệnh nhân khó khăn

29/9: Nồi cháo Thiện nguyện tài trợ 10 triệu đồng tiền viện phí cho 1 bệnh nhân khó khăn

29/9: Chị Vũ Thị Thu Trang tài trợ 30 triệu đồng tiền viện phí cho 3 bệnh nhân khó khăn

29/9: Chị Yến tài trợ 1 triệu đồng tiền mặt cho 2 bệnh nhân khó khăn

29/9: Chị Trần Trà My tài trợ 0,5 triệu đồng tiền mặt cho 1 bệnh nhân khó khăn

29/9: Gia đình Chị Phương tài trợ 10 triệu đồng tiền viện phí cho 4 bệnh nhân khó khăn

29/9: Chị Mơ và CLB Tâm Tuệ Bi tài trợ 17 triệu đồng tiền viện phí cho 17 bệnh nhân khó khăn

29/9: Quỹ Ngày mai tươi sáng tài trợ 100 triệu đồng tiền mặt cho 100 bệnh nhân khó khăn

29/9: Bà Phạm Thị Thơm và chị Hà Phương tài trợ 10 triệu đồng tiền viện phí cho 1 bệnh nhân khó khăn

29/9: Tập đoàn HG Holdings tài trợ 14 triệu đồng tiền viện phí cho 7 bệnh nhân khó khăn

30/9: Đoàn giáo viên, phụ huynh và học sinh Lớp 8TA4 Trường THCS Đoàn Thị Điểm tài trợ 10 triệu đồng tiền mặt cho 20 bệnh nhân khó khăn

30/9: Trường tiểu học Timeschool tài trợ 22 triệu đồng tiền mặt cho 20 bệnh nhân khó khăn

III. TÀI TRỢ HIỆN VẬT

29/7: Trung tâm đào tạo kỹ năng Edulight tặng 100 set quà, mỗi set bao gồm: 02 vỉ sữa tươi Mộc Châu, 01 hộp bánh Calchese

9/8: Công ty Cổ phần Dinh dưỡng nutricare tặng 960 lon sữa Leanmax Hope 400gr

28/8: Mapple Bear tặng 100 suất bánh sữa

29/8: Nhóm Bình An tặng 96 suất quà, mỗi suất gồm: 01 log sữa Mộc Châu

2/9: Nhóm Tuỳ Duyên tặng 900 hộp sữa Fami hộp 200ml

5/9: Gia đình Nguyễn Trương tặng 169 quyển sách truyện

6/9: Ngân hàng TMCP Nam Á tặng 40 suất sữa + 16 suất bút màu

9/9: Bạn Trang tặng 30 suất quà, mỗi suất bao gồm: 01 log sữa 180ml, 01 gấu bông, 01 bánh Tapo

11/9: Chị Hạnh Đào Công ty Lock It Lending USA tặng 112 quyển sách truyện

11/9: Gia đình Anh Tú tặng 09 hộp hộp bánh Trung Thu 4 chiếc

12/9: Nhóm Bạn Hải Yến tặng 50 suất quà, mỗi suất gồm: 02 vỉ sữa tươi 180ml, 02 gói bim bim, 01 gói bánh xốp natabi, 4 que Akiko, 1 đèn lồng giấy

13/9: Công ty CP Đầu tư và xây dựng Ricons tặng 19 suất quà, mỗi suất bao gồm: 01 vỉ sữa tươi 180ml, 01 gấu bông, 01 hộp bánh Trung Thu

14/9: Gia đình Chị Hà tặng 300 vỉ sữa tươi Vinamilk

14/9: Chị Lê Minh Hằng tặng 21 gói kẹo mút Chupa chups

14/9: Gia đình chị Yến tặng 60 vỉ sữa tươi Vinamilk 180ml

15/9: CLB Golf G81 tặng:

 • 88 suất quà, mỗi suất gồm: Bánh Trung Thu Bảo Ngọc + 01 lì xì 500,000đ
 • 88 suất lì xì tổng trị giá 44 triệu đồng
 • 32 suất quà, mỗi suất gồm: Bánh Trung Thu Bảo Ngọc + 01 lì xì 500,000đ
 • 32 suất lì xì tổng trị giá 16 triệu đồng

15/9: Nhóm Thiện nguyện Hải Phòng tặng:

 • 120 suất quà, mỗi suất gồm: 01 vỉ sữa tươi, 01 hộp bánh, 01 đèn lồng giấy, 01 lì xì 200,000đ
 • 120 suất lì xì, tổng trị giá 24 triệu đồng

16/9: Chị Yến cùng các Nhà hảo tâm tặng 60 suất quà, mỗi suất bao gồm: 01 gói bánh, 01 vỉ sữa 110ml, 01 gói Bim, 01 đèn lồng, 01 đồ chơi

16/9: Nhóm Chị Hoa tặng:

 • 100 suất quà, mỗi suất bao gồm: 01 hộp bánh Oreo + 1 đồ chơi + 01 lì xì 100,000đ
 • 100 suất lì xì, tổng trị giá 10 triệu đồng

16/9: Lớp 8TA5 Trường THCS Đoàn Thị Điểm tặng:

 • 170 suất quà, mỗi suất bao gồm: 01 hộp bánh Oreo 12 chiếc, 01 đèn Trung thu, 01 lì xì 100,000đ
 • 170 suất lì xì, tổng trị giá 17 triệu đồng

17/9: Quỹ Vòng tay Nhân ái tặng:

 • 100 suất quà, mỗi suất gồm: 02 bánh nướng, lì xì 100,000đ, 1 thùng TH, 1 bánh gạo, 01 log sữa chua uống, 01 đèn ông sao
 • 100 suất lì xì, tổng giá trị 10 triệu đồng

17/9: Bạn Minh Anh tặng 50 suất quà, mỗi suất bao gồm: Bánh + sữa tươi 110ml

18/9: Mộc Trà xe đấy tặng 20 xe đấy trẻ em

19/9: Chị Thu Giang tặng 65 suất đồ chơi trẻ em

19/9: Chị Nguyễn Ngọc Khánh Linh tặng:

 • 50 suất đồ chơi, bánh sữa
 • 50 suất sách truyện, tô màu
 • 02 suất đồ chơi to để khu vui chơi
 • 20 suất đồ chơi nhỏ

20/9: Chị Hạnh tặng 100 suất quà, mỗi suất bao gồm: Hộp bánh Trung Thu Kinh Đô, lồng đèn

20/9: Công ty TNHH kinh doanh Thương mại và dịch vụ Sunshine Mart tặng 2.200 suất sữa tươi Vinamilk 180ml

21/9: Công ty TNHH Hoàng Yến Meditech Việt Nam tặng:

 • 100 suất quà, mỗi suất gồm: 01 cốc, 1 bánh nướng, 1 lì xì 200,000đ
 • 100 suất lì xì, tổng trị giá 20 triệu đồng

21/9: Thiên Long tặng 50 hộp bánh Trung Thu Kinh đô

21/9: Công ty Foodbank và Tập thể Lớp 8TA5 THCS Đoàn Thị Điểm, Hoa Đỗ Quyên cùng các NHT tặng:

 • 50 suất quà, mỗi suất bao gồm: 01 Hộp bánh Oreo, 01 đèn lồng, 01 lì xì 100,000đ
 • 50 suất lì xì, tổng trị giá 5 triệu đồng

21/9: Công ty ATS tặng 2.200 suất bắp rang bơ

21/9: Công ty TNHH Đại Bắc tặng 400 suất gấu bông + 350 suất đồ chơi

21/9: Công ty CP Luci và Công ty TNHH Gotec tặng 2.200 túi bánh Cosy + 1.100 hộp bánh Custard + 1.100 hộp bánh Chocopie

21/9: Lớp 4D Trường Tiểu học CLC Tràng An tặng 50 suất quà, mỗi suất gồm: Bánh + sữa + bim bim + kẹo

22/9: Chị Hiền tài trợ 2 triệu đồng tiền viện phí cho 1 bệnh nhân khó khăn

22/9: Nhóm Tâm An Lạc tặng 1.000 con gấu bông

22/9: Nồi cháo yêu thương tặng 2.200 bánh Akiko

22/9: MK group tặng 2.200 suất túi vải dù dây rút

22/9: Gia đình Bà Ý tặng 100 suất đồ chơi

22/9: Vinlac Việt Nam tặng 1.200 suất gấu bông

22/9: Nhóm Sunrise tặng 2.200 mặt nạ vải và gậy phát sáng

22/9: Công ty TNHH Thiết bị giáo dục Đức Thanh tặng 2.200 suất đất nặn và set bút sáp kèm sách tô

22/9: Công ty cổ phần Hypertrans tặng 600 suất đồ chơi

22/9: Tổ Đình Linh ứng Chùa Thị Gấm tặng 300 cặp bánh Trung thu Hữu Nghị + 300 túi giấy

22/9: Tã bỉm Mễ Mễ Việt Nam tặng 2.200 chiếc đèn Trung thu

22/9: Inox Hoàng Vũ tặng 300 cặp bánh Trung thu

22/9: Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tặng 400 cặp bánh Trung thu

22/9: Quỹ Từ thiện Sống xanh tặng 350 suất đồ chơi

22/9: Quỹ Trao tặng yêu thương tặng 2.200 gói bim bim

22/9: Công ty TNHH Zott Việt Nam tặng 2.000 vỉ váng sữa Monte Drink 95 milk

22/9: Công ty Holiday Việt Nam tặng 200 suất đồ chơi

22/9: Chị Hiền tài trợ 10 triệu đồng tiền viện phí cho 5 bệnh nhân khó khăn

23/9: Dự án Thắp tặng 56 suất gấu bông

23/9: Công ty Bảo hiểm nhân thọ BIDV Metlife tặng 1.300 cặp bánh Trung thu

23/9: HTH Group tài trợ 200 suất Đồ chơi cho bệnh nhi trong Chương trình Trung Thu

23/9: Mai Hiên và những người bạn tài trợ 300 suất Đồ chơi cho bệnh nhi trong Chương trình Trung Thu

23/9: Nhóm AS tài trợ 30 chiếc Quạt chạy pin cầm tay + 150 suất gấu bông + 10 chậu cây

23/9: Từ tâm Hướng thiện Long Biên tài trợ 2.200 gói Bim bim Oscar + 2.200 gói sữa chua Kun

25/9: Công ty TNHH tự động hoá Thái Bình Dương tặng:

50 suất quà, mỗi suất bao gồm: 01 túi quà bánh kẹo + 01 lì xì 500,000 đồng

50 suất lì xì, tổng trị giá 25 triệu đồng

25/9: Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám tặng 10 suất quà, mỗi suất gồm: Bánh, kẹo, sữa, đèn ông sao

26/9: Mạng lưới Vì trẻ em Ung thư tặng 100 túi handmade + 100 suất gấu bông, đồ chơi

26/9: Lớp học Cây khế tặng:

 • 40 suất quà, mỗi suất bao gồm: 01 đồ chơi, 01 lì xì 100,000đ
 • 22 hộp thực phẩm chức năng: canxi, sắt…

26/9: Đoàn thiện nguyện Phòng Kinh tế Tổng hợp tặng:

 • 100 suất quà, mỗi suất bao gồm: 01 đèn lồng, 01 lì xì 300,000đ
 • 100 suất lì xì, tổng trị giá 30 triệu

26/9: Nhóm Thiện nguyện chuyến xe cho em tặng 90 suất lì xì, tổng trị giá 18 triệu đồng

26/9: Daewoo Hà Nội tặng 1.000 chiếc bánh trung thu Daewoo

26/9: Nhóm Bạn Yến tặng 120 suất quà, mỗi suất gồm: 02 vỉ sữa tươi

26/9: Công ty Zott Việt Nam tặng 400 vỉ váng sữa Monte Drink 95 milk

26/9: Gia đình các NHT Cường Trang, Hoà Khuyên, Cường Vân Anh, Huy Trang tặng 20 suất lì xì, tổng trị giá 10 triệu

26/9: Trường Cao đẳng ngoại ngữ và công nghệ Hà Nội tặng 20 suất quà, mỗi suất gồm: Lì xì 300,000đ + 1 đèn lồng

27/9: Công ty CP Nhân lực và VS Bách Mỹ tặng 47 suất lì xì, tổng trị giá 4,7 triệu

27/9: Nhóm Mê Linh tặng 80 túi quà bánh kẹo

27/9: Trịnh Phương Thảo Công ty Nestle tặng 10 suất quà, mỗi suất gồm: 03 Hộp bánh, 01 tranh ghép

28/9: Trường Nguyễn Siêu tặng 100 suất quà, mỗi suất gồm: 01 bánh Trung thu, 02 bim bim, 01 lồng đèn con thỏ

28/9: Gia đình bé Trần Ngọc Mỹ Anh tặng 50 suất quà, mỗi suất gồm: 02 bánh, 01 vỉ sữa

28/9: Công ty TNHH Meiji Food Việt Nam tặng 360 hộp sữa Meiji Kids Formula 3-10 tuổi

28/9: Chị Chinh tặng 34 suất quà, mỗi suất gồm: 01 bánh tươi, 01 gói kẹo, 03 dây sữa, 01 đèn lồng

28/9: Art Patrou Club – CLB trực thuộc ĐH giáo dục ĐHQGHN tặng 34 suất quà, mỗi suất gồm: Bánh gạo, kẹo Dynamite, Bim bim

28/9: Gia đình Bà Đỗ Thị Yến tặng 10 suất quà, mỗi suất gồm: 01 Bim bim, 01 bánh gạo, 02 hộp sữa, 01 bánh que

28/9: Liên chi hội sinh viên Viện đào tạo Quốc tế – Trường Đại học Thương Mại tài trợ 10 triệu đồng tiền viện phí cho 10 bệnh nhân khó khăn

29/9: Lớp 10A1 Trường Alfred Nobel tài trợ 14 triệu đồng tiền mặt cho 7 bệnh nhân khó khăn

29/9: Nhóm Cầu Vồng tặng:

 • 100 suất quà, mỗi suất gồm: 02 bánh Trung thu, 01 đèn, 01 vở tập tô, 01 vỉ sữa vinamilk 180ml, 01 lì xì 100,000đ
 • 23 suất lì xì, tổng trị giá 2,3 triệu đồng
 • 08 suất lì xì, tổng trị giá 4 triệu đồng

29/9: Chị Vũ Nguyễn Anh tặng 30 suất quà, mỗi suất gồm: 02 vỉ Vinamilk 180ml, 01 gấu bông, 01 hộp bánh Trung Thu, 01 hộp Chocopie 6 chiếc

29/9: Chị Yến tặng 30 suất quà, mỗi suất gồm: 01 hộp bánh Chocopie loại 12 chiếc và 01 log sữa Vinamilk 180ml

29/9: Omiyage Fruits & More tặng:

 • 86 suất quà, mỗi suất gồm: 02 túi sữa, 01 gấu bông, 4 sữa chua sấy, 01 lì xì 500,000đ
 • 86 suất lì xì, tổng trị giá 43 triệu đồng

29/9: Lương Phạm Hiếu tặng 12 suất bánh Trung thu

29/9: Gia đình chị Lê Thị Mỹ Liên tặng 100 suất lì xì, mỗi suất trị giá 100.000đ

29/9: Chị Ngọc Trang tặng 20 suất lì xì, mỗi suất trị giá 100.000đ

29/9: Gia đình cháu Nguyễn Hà Anh Khuê tặng 30 suất lì xì, mỗi suất trị giá 100.000đ

29/9: Các Nhà hảo tâm tặng 90 con gấu bông + 80 gói bim bim

30/9: Team Anh Hưởng tặng 72 suất quà, mỗi suất bao gồm: 01 gói Bim Bim, 01 đèn lồng, 01 cây xúc xích, 01 hộp bánh

30/9: Nhóm Thiện tâm Hà Nội tặng 90 suất đồ chơi

30/9: Nhóm AS tặng 34 suất gấu bông

IV. TÀI TRỢ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

13/9: Ông Nguyễn Thống Nhất tài trợ 01 bộ Máy lọc hấp phụ có chân máy kèm theo

19/9: Ông Nguyễn Thống Nhất tài trợ 01 Máy siêu âm màu Doppler màu xách tay dạng Laptop

29/9: Công ty CP Tập đoàn Công nghiệp Tây Giang tài trợ:

 • 02 máy bơm tiêm điện Terumo cho Trung tâm Sơ sinh
 • 01 máy bơm tiêm điện Terumo cho Trung tâm Nội tiết – Chuyển hóa – Di truyền và Liệu pháp phân tử
 • 02 máy truyền dịch Terumo cho Trung tâm Nội tiết – Chuyển hóa – Di truyền và Liệu pháp phân tử
 • 02 máy truyền dịch Terumo cho Khoa Cấp cứu và Chống độc
 • 01 máy truyền dịch Terumo cho Trung tâm Sơ sinh

V. TÀI TRỢ CƠ SỞ VẬT CHẤT

5/9: Gia đình Nguyễn Trương tài trợ 01 bộ tủ sách thiết kế

11/9: Chị Hạnh Đào Công ty Lock It Lending USA tài trợ 01 bộ tủ sách thiết kế

Chuyên mục: Công tác xã hội

Bài viết liên quan

Thời gian làm việc

 • Hành chính: 7h00 - 16h30 (thứ 2 - 6)
 • Khám & Cấp cứu: 24/24

BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG
ĐI ĐẦU & DẪN ĐẦU

 • Đội ngũ giáo sư, chuyên gia số 1 trong ngành nhi khoa Việt Nam
 • Cơ sở vật chất, thiết bị y tế hiện đại bậc nhất
 • Các công trình nghiên cứu y khoa dẫn đầu ngành
 • Áp dụng Bảo hiểm y tế, bảo hiểm bảo lãnh đầy đủ
 • Chi phí khám chữa bệnh hợp lý nhất
 • Chăm sóc chu đáo, toàn diện cho trẻ em