Trang chủ » Công tác xã hội » Tổng hợp hoạt động CTXH từ 11/03/2024 – 20/03/2024

Tổng hợp hoạt động CTXH từ 11/03/2024 – 20/03/2024

I. TÀI TRỢ SUẤT ĂN

Trong thời gian từ 11/03/2024 – 20/03/2024 các nhà hảo tâm đã tài trợ:

 • Cơm mặn: 1.653 suất
 • Cháo: 499 suất
 • Sữa Fami: 100 hộp
 • Số lượng bệnh nhân khó khăn nhận phiếu cơm theo tuần: 30 bệnh nhân
 • Số lượng bệnh nhân khó khăn nhận phiếu ăn sáng theo tuần: 20 bệnh nhân

II. TÀI TRỢ KINH PHÍ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN KHÓ KHĂN

11/3: Haruno Sakura VietNam Fanbase tài trợ 7 triệu đồng tiền viện phí cho 4 bệnh nhân khó khăn

11/3: Trường Quốc tế Anh Việt – BVIS Hà Nội tài trợ 7,5 triệu đồng tiền viện phí cho 5 bệnh nhân khó khăn + 2,5 triệu đồng tiền mặt cho 5 bệnh nhân khó khăn

11/3: Anh Phan Đức Mạnh tài trợ 10 triệu đồng tiền viện phí cho 1 bệnh nhân khó khăn

12/3: Ngọc Anh và các bạn tài trợ 7 triệu đồng tiền viện phí cho 1 bệnh nhân khó khăn

12/3: Chị Võ Thị Quyên tài trợ 3 triệu đồng tiền viện phí cho 1 bệnh nhân khó khăn

13/3: Nhóm Lan Toả yêu thương tài trợ 15 triệu đồng tiền viện phí cho 1 bệnh nhân khó khăn

13/3: Anh Thiện Hảo tài trợ 2 triệu đồng tiền mặt cho 1 bệnh nhân khó khăn

13/3: Chị Tuệ An tài trợ 3 triệu đồng tiền mặt cho 1 bệnh nhân khó khăn

13/3: Anh Sơn chị Hoà tài trợ 5 triệu đồng tiền viện phí cho 1 bệnh nhân khó khăn

13/3: Chị Linhsan tài trợ 5 triệu đồng tiền viện phí cho 1 bệnh nhân khó khăn + 12 triệu đồng tiền mặt cho 3 bệnh nhân khó khăn

13/3: Gia đình chị Thuỷ tài trợ 5 triệu đồng tiền viện phí cho 1 bệnh nhân khó khăn

13/3: Gia đình Ninh Nguyễn Minh Nhật tài trợ 2 triệu đồng tiền viện phí cho 1 bệnh nhân khó khăn

14/3: Gia đình chị Phương Mai tài trợ 5 triệu đồng tiền viện phí cho 1 bệnh nhân khó khăn

14/3: Chị Quỳnh Thư tài trợ 3,1 triệu đồng tiền viện phí cho 3 bệnh nhân khó khăn

14/3: Chị Lê Minh Hằng tài trợ 3 triệu đồng tiền mặt cho 1 bệnh nhân khó khăn

14/3: Gia đình hai bé Nem Trứng tài trợ 10 triệu đồng tiền viện phí cho 1 bệnh nhân khó khăn

14/3: Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiết bị xây dựng TP tài trợ 30 triệu đồng tiền viện phí cho 10 bệnh nhân khó khăn

14/3: Gia đình bé Trần Đức Tâm An tài trợ 10 triệu đồng tiền viện phí cho 1 bệnh nhân khó khăn

14/3: Anh Nguyễn Duy Mạnh tài trợ 5 triệu đồng tiền viện phí cho 1 bệnh nhân khó khăn

14/3: Gia đình Ninh Nguyễn Minh Nhật tài trợ 3 triệu đồng tiền viện phí cho 1 bệnh nhân khó khăn

14/3: Gia đình anh Nguyễn Trung Kiên tài trợ 3 triệu đồng tiền viện phí cho 1 bệnh nhân khó khăn

15/3: Đoàn thanh niên Cục Đăng kiểm Việt Nam tài trợ 10 triệu đồng tiền viện phí cho 20 bệnh nhân khó khăn

15/3: Công ty TNHH Duccest tài trợ 3 triệu đồng tiền viện phí cho 3 bệnh nhân khó khăn

15/3: Lan toả yêu thương tài trợ 20 triệu đồng tiền viện phí cho 1 bệnh nhân khó khăn

15/3: Nhóm Tâm sáng tài trợ 5 triệu đồng tiền viện phí cho 10 bệnh nhân khó khăn

15/3: K37 Đại học Dược tài trợ 2 triệu đồng tiền viện phí cho 2 bệnh nhân khó khăn

15/3: Anh Hà Huy Khánh tài trợ 5 triệu đồng tiền viện phí cho 1 bệnh nhân khó khăn

15/3: Đoàn thanh niên Báo pháp luật Việt Nam tài trợ 30 triệu đồng tiền viện phí cho 21 bệnh nhân khó khăn

15/3: Nhóm Homeschool Long Biên tài trợ 1 triệu đồng tiền viện phí cho 1 bệnh nhân khó khăn

15/3: Chị Quỳnh tài trợ 3 triệu đồng tiền mặt cho 1 bệnh nhân khó khăn

15/3: Chị Đỗ Yến Chi tài trợ 05, triệu đồng tiền mặt cho 1 bệnh nhân khó khăn

15/3: Anh Vũ Thành Long tài trợ 7 triệu đồng tiền viện phí cho 1 bệnh nhân khó khăn

16/3: Chị Nguyễn Thị Ngọc Hoa tài trợ 4 triệu đồng tiền viện phí cho 2 bệnh nhân khó khăn

16/3: Chị Vũ Lan Anh tài trợ 0,6 triệu đồng tiền mặt cho 2 bệnh nhân khó khăn

16/3: Chị Linhsan tài trợ 7 triệu đồng tiền mặt cho 2 bệnh nhân khó khăn

16/3: Chị Hoàng Quỳnh Anh tài trợ 1 triệu đồng tiền mặt cho 1 bệnh nhân khó khăn

16/3: Bác Vũ Tiến Bình tài trợ 2 triệu đồng tiền mặt cho 1 bệnh nhân khó khăn

16/3: Chị Vị Thị Thuỳ Dung tài trợ 1 triệu đồng tiền mặt cho 1 bệnh nhân khó khăn

16/3: Chị Vũ Hoài Anh tài trợ 1 triệu đồng tiền viện phí cho 1 bệnh nhân khó khăn

16/3: Chị Vũ Thu Hoài tài trợ 2 triệu đồng tiền viện phí cho 1 bệnh nhân khó khăn

16/3: Chị Từ Ngọc Quế Phương tài trợ 2 triệu đồng tiền viện phí cho 1 bệnh nhân khó khăn

16/3: Anh Vương Sĩ Cường, Anh Vương Duy Hoà, Anh Vương Đức Huy tài trợ 6 triệu đồng tiền mặt cho 2 bệnh nhân khó khăn

16/3: Anh Trương Minh Đức tài trợ 0,4 triệu đồng tiền mặt cho 2 bệnh nhân khó khăn

16/3: Nhóm Pun – Hành trình kết nối yêu thương tài trợ 4 triệu đồng tiền viện phí cho 2 bệnh nhân khó khăn

16/3: Chị Trần Thị Thuỳ Linh tài trợ 0,5 triệu đồng tiền viện phí cho 1 bệnh nhân khó khăn

16/3: Chị Nguyễn Thị Huệ tài trợ 0,5 triệu đồng tiền viện phí cho 1 bệnh nhân khó khăn

16/3: Chị Lưu Quỳnh Trâm tài trợ 0,5 triệu đồng tiền viện phí cho 1 bệnh nhân khó khăn

16/3: Dương Thu Hà tài trợ 0,5 triệu đồng tiền viện phí cho 1 bệnh nhân khó khăn

16/3: Chị Nguyễn Hương tài trợ 0,2 triệu đồng tiền mặt cho 2 bệnh nhân khó khăn

18/3: Gia đình chị Nguyễn Quế Ninh tài trợ 12 triệu đồng tiền viện phí cho 12 bệnh nhân khó khăn

18/3: Chị Ngô Linh tài trợ 5 triệu đồng tiền viện phí cho 5 bệnh nhân khó khăn

18/3: Chương trình PMU International tài trợ 50 triệu đồng tiền viện phí cho 17 bệnh nhân khó khăn

18/3: Dự án Vải vụn và thời trang tài trợ 10 triệu đồng tiền viện phí cho 3 bệnh nhân khó khăn

18/3: Chị Mến tài trợ 4 triệu đồng tiền viện phí cho 2 bệnh nhân khó khăn

19/3: Sofa Tú Phương tài trợ 1 triệu đồng tiền mặt cho 1 bệnh nhân khó khăn

19/3: Chị Huyền tài trợ 3 triệu đồng tiền viện phí cho 3 bệnh nhân khó khăn

19/3: Lê Thị Thi Trang tài trợ 1 triệu đồng tiền mặt cho 1 bệnh nhân khó khăn

19/3: Xưởng nội thất T & T tài trợ 6 triệu đồng tiền mặt cho 1 bệnh nhân khó khăn

19/3: Chị Đỗ Lan Hương tài trợ 5,65 triệu đồng tiền mặt cho 1 bệnh nhân khó khăn

20/3: Quỹ Lì xì yêu thương tài trợ 20 triệu đồng tiền viện phí cho 1 bệnh nhân khó khăn

20/3: Chị Phạm Thị Bích Ngọc tài trợ 1,5 triệu đồng tiền mặt cho 1 bệnh nhân khó khăn

20/3: Anh Hưng, anh Phong tài trợ 1 triệu đồng tiền viện phí cho 1 bệnh nhân khó khăn

20/3: Chị Nguyễn Thị Minh tài trợ 1,5 triệu đồng tiền mặt cho 1 bệnh nhân khó khăn

III. TÀI TRỢ HIỆN VẬT

15/3: Chị Kim Phúc tài trợ 150 sản phẩm quần áo trẻ em

16/3: Tập thể K68 Công nghệ sinh học B2 Trường ĐH Khoa học tự nhiên tài trợ 25 suất quà, mỗi suất gồm: 01 gấu bông, 08 hộp sữa Vinamilk 220ml, 01 bộ bút sách tô màu

19/3: Siêu thị mẹ Akay tài trợ 60 suất quà, mỗi suất gồm: 02 vỉ sữa 110ml, 01 lì xì 100.000đ

19/3: Gia đình chị Hà tài trợ 240 vỉ sữa Dalatee

20/3: Công ty TNHH Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank tài trợ 140 suất lì xì, mỗi suất trị giá 500.000đ

20/3: Lớp 10A3 Trường Phổ thông Trung học Phạm Hồng Thái tài trợ 120 suất quà, mỗi suất gồm: 01 vỉ sữa tươi Vinamik 180ml, 01 quạt điện mini cầm tay, 01 bình nước, 02 bánh tươi Bảo Ngọc, 01 bút chì, 01 khăn mặt

Chuyên mục: Công tác xã hội

Bài viết liên quan

Thời gian làm việc

 • Hành chính: 7h00 - 16h30 (thứ 2 - 6)
 • Khám & Cấp cứu: 24/24

BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG
ĐI ĐẦU & DẪN ĐẦU

 • Đội ngũ giáo sư, chuyên gia số 1 trong ngành nhi khoa Việt Nam
 • Cơ sở vật chất, thiết bị y tế hiện đại bậc nhất
 • Các công trình nghiên cứu y khoa dẫn đầu ngành
 • Áp dụng Bảo hiểm y tế, bảo hiểm bảo lãnh đầy đủ
 • Chi phí khám chữa bệnh hợp lý nhất
 • Chăm sóc chu đáo, toàn diện cho trẻ em