Trang chủ » TRUNG TÂM CHỈ ĐẠO TUYẾN

TRUNG TÂM CHỈ ĐẠO TUYẾN

I. Thành lập

– Thành lập năm 1981, trải qua các tên gọi: Phòng Chỉ đạo tuyến (1981); Trung tâm Đào tạo liên tục và Chỉ đạo tuyến Nhi khoa (12/2015); Trung tâm Chỉ đạo tuyến Nhi khoa (2018), Trung tâm Chỉ đạo tuyến (2021).

– Số điện thoại: 024 6273 8799

– Email:ttcdt@nch.gov.vn

II. Chức năng, nhiệm vụ chính

– Giúp Bộ Trưởng Bộ Y tế chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ, quy hoạch phát triển hệ thống mạng lưới chuyên ngành, chuyên khoa trên phạm vi toàn quốc, đồng thời chủ trì phối hợp với một số Bệnh viện được phân công chỉ đạo tuyến;

– Lập kế hoạch đào tạo và tổ chức thực hiện giúp tuyến dưới phát triển kỹ thuật chuyên khoa, chuyên ngành để nâng cao chất lượng cấp cứu, chẩn đoán, điều trị, phòng bệnh;

– Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các cơ sở y tế tuyến dưới triển khai thực hiện các chương trình, dự án quốc gia, quốc tế;

– Theo dõi, kiểm tra, giám sát và đánh giá hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của tuyến dưới;

– Hàng năm tổ chức tổng kết và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác Chỉ đạo tuyến trên toàn quốc với Bộ Y tế theo định kỳ, đột xuất.

III. Đội ngũ cán bộ

Hiện tại Trung tâm có 12 người gồm 01 Giám đốc Trung tâm, 01 Phó Giám đốc Trung tâm và 10 nhân viên (trong đó: 01 Tiến sĩ, 06 Thạc sĩ, 02 BS CK1, 03 Đại học).

IV. Thành tích nổi bật

Tập thể Lao Động xuất sắc các năm (1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018); Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Y tế các năm (1998, 2003, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2015, 2018) ; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về thành tích thực hiện đề án 1816 tại tỉnh Bắc Giang (2013); Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về thực hiện đề án Bệnh viện vệ tinh tại tỉnh Vĩnh Phúc (2015); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2009, 2015); Huân chương lao động hạng Ba (2016);

V. Trưởng đơn vị qua các thời kỳ

– BS Bùi Đức Phong (1981 – 1988);

– BS Vũ Thị Đức Thọ (1989 – 1994);

– BS Trần Thị Nga (1994 – 1999);

– BS CKII Nguyễn Hồng Điệp (2000 – 2004);

– TS Võ Kim Huệ (2004 – 2010);

– TS Đặng Tự (2010 – 2014);

– ThS Hồ Anh Tuấn (2015);

– PGS.TS Lê Thị Minh Hương (2016 – 2018);

– TS.BS Đỗ Minh Loan (2018 đến nay).

Thời gian làm việc

  • Hành chính: 7h00 - 16h30 (thứ 2 - 6)
  • Khám & Cấp cứu: 24/24

BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG
ĐI ĐẦU & DẪN ĐẦU

  • Đội ngũ giáo sư, chuyên gia số 1 trong ngành nhi khoa Việt Nam
  • Cơ sở vật chất, thiết bị y tế hiện đại bậc nhất
  • Các công trình nghiên cứu y khoa dẫn đầu ngành
  • Áp dụng Bảo hiểm y tế, bảo hiểm bảo lãnh đầy đủ
  • Chi phí khám chữa bệnh hợp lý nhất
  • Chăm sóc chu đáo, toàn diện cho trẻ em
Đăng ký
Đặt hẹn khám chữa bệnh