Trang chủ » Nghiên cứu khoa học » Báo cáo kết quả hoạt động tháng 4/2018

Báo cáo kết quả hoạt động tháng 4/2018

Công tác quản lý các đề tài Nghiên cứu khoa học

Đề tài nghiên cứu khoa học các cấp:

– Trợ giúp các chủ nhiệm đề tài, thư ký đề tài các cấp (Nhà nước, Bộ, liên ngành, hợp tác quốc tế, cơ sở) các thủ tục hành chính, pháp lý trong quá trình triển khai nghiên cứu, từ giai đoạn đề xuất đến khi kết thúc.

– Theo dõi tiến độ đề tài, báo cáo tiến độ, báo cáo định kỳ 3 tháng, 6 tháng.

– Tổ chức kiểm tra tiến độ đề tài 6 tháng, 1 năm theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Khoa học công nghệ tại cơ quan chủ trì hoặc cơ quan chủ quản.

– Tổ chức các hội đồng khoa học cấp cơ sở, cấp Bộ, cấp Nhà nước (hội đồng xét duyệt đề cương, thông qua quy trình, hội đồng thẩm định, hội đồng nghiệm thu quy trình, nghiệm thu đề tài…).

– Chỉnh sửa, in ấn đề tài, liên hệ thành viên hội đồng các cấp để sắp xếp lịch xét duyệt, thông qua, nghiệm thu đề tài.

– Quản lý toàn bộ hồ sơ, giấy tờ và các văn bản pháp lý của đề tài.

– Liên tục theo dõi các thông báo, các văn bản chính sách từ các Bộ, Ngành có liên quan về nghiên cứu khoa học và thông báo cho các khoa phòng tại Bệnh viện.

– Xây dựng quy trình quản lý đề tài nghiên cứu các cấp.

Kết quả thực hiện đề tài

Đề tài  Số  quản lý Tình trạng
Đề tài cấp nhà nước: 03 Đã làm báo cáo định kỳ, đã thông qua  quy trình
Đề tài Hợp tác quốc tế theo nghị định thư: 01 Đã nghiệm thu cấp Bộ KH&CN
Đề tài Hợp tác quốc tế: 40 20 đề tài đã nghiệm thu, 20 đề tài đang làm
Đề tài liên ngành 08 02 đề tài đã nghiệm thu, 06 đề tài đang làm
Đề tài cấp Bộ: 0
Đề tài cấp tỉnh: 03 02 đã nghiệm thu năm 2017, 01 chuẩn bị nghiệm thu
Đề tài cơ sở: 63 18 đề tài năm 2016, và 34 năm 2017, 07 mới đã thông qua đề cương năm 2018, 22 đề tài năm 2018 chờ thông qua đề cương, 03 đề tài đã nghiệm thu trong tháng 3,04 đề tài chuẩn bị nghiệm thu
SV – DHYHN 03 02 đã nghiệm thu, 01 đang
 • Đề tài cấp Nhà nước
 • Hỗ trợ chủ nhiệm đề tài trong việc kiểm tra, giám sát tiến độ của đề tài, hỗ trợ chủ nhiệm đề tài làm báo cáo định kỳ cho đề tài “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến trong chẩn đoán và điều trị bệnh suy giảm miễn dịch bẩm sinh ở trẻ em”. Chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Lê Thị Minh Hương. tháng 11/2018 hết thời gian nghiên cứu)
 • Hỗ trợ chủ nhiệm đề tài trong việc kiểm tra, giám sát tiến độ, hỗ trợ chủ nhiệm đề tài làm báo cáo định kỳ cho đề tài “Nghiên cứu ứng dụng robot trong phẫu thuật nội soi điều trị một số bệnh ở trẻ em”, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Lê Thanh Hải. (tháng 10/2018 hết thời gian nghiên cứu)
 • Đề tài Nghị định thư:
 • Chuẩn bị hồ sơ đã sửa lại quyển nghiệm thu cấp nhà nước để gửi nộp lưu của đề tài nghị định thư “Hợp tác quốc tế về virut cúm và trực khuẩn lao Mycobacterium tubeculosis”, chủ nhiệm đề tài TS. Phùng Bích Thủy
 • Đề tài Hợp tác quốc tế
 • Tham gia điều phối, quản lý nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu dài hạn, nhãn mở, đa trung tâm, giai đoạn IV để đánh giá thay đổi chiều cao và cân nặng theo thời gian ở bệnh nhân bị MPS II đang điều trị Elaprase và đã bắt đầu điều trị Elaprase ở độ tuổi dưới 6 tuổi”, chủ nhiệm đề tài TS.Vũ Chí Dũng.
 • Tham gia điều phối, quản lý nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu pha 3 nhãn mở, ngẫu nhiên đa trung tâm, 12 tháng về hiệu quả và tính an toàn của liệu pháp MOD-4023 dùng một lần mỗi tuần so với Genotropin dùng một lần mỗi ngày trên những trẻ em trước tuổi dậy thì thiếu hormone tăng trưởng”, chủ nhiệm đề tài TS.Vũ Chí Dũng.
 • Đề tài Liên ngành:
 • Tham gia điều phối, quản lý đề tài hợp tác với Viện Sức khỏe Mội trường và phát triển bền vững “Xác định gánh nặng do kháng kháng sinh ở Việt Nam thông qua các hệ sinh thái khác nhau”. Chủ nhiệm đề tài TS. Phạm Đức phúc
 • Điều phối, quản lý nghiên cứu: “ Thử nghiệm lâm sàng so sánh hiệu quả và tính an toàn của Meiact Fine Granules (Cefditoren pivoxil) với Augmentin trong điều trị đợt cấp viêm amidan trên bệnh nhân nhi”. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Lê Thanh Hải.
 • Đề tài nghiên cứu cấp cơ sở:
 • Quản lý 63 đề tài đang thực hiện (chi tiết file đính kèm)
 • Đã nghiệm thu 03 đề tài
 • Chuẩn bị nghiệm thu 04 đề tài
 1. Tư vấn, hỗ trợ phương pháp nghiên cứu khoa học và xử lý số liệu:
 • Tư vấn cho một số cán bộ Bệnh viện về phương pháp nghiên cứu khoa học, hướng dẫn sử dụng một số phần mềm trong nghiên cứu.
 • Hỗ trợ thu thập số liệu, thực hiện việc xử lý và phân tích số liệu cho một số đề tài cấp cơ sở, cấp Bộ, cấp Nhà Nước, … : Tham gia tư vấn, phân tích số liệu cho 01 đề tài của Nghiên cứu sinh và 01 đề tài thạc sĩ đang công tác tại Bệnh viện.
 1. Công tác nghiên cứu Khoa học của phòng QLNCKH

Triển khai 02 dự án nghiên cứu do tổ chức TRAC (Thụy Điển) tài trợ:

 • Nghiên cứu hiệu quả của việc ứng dụng sử dụng điện thoại di động trong báo cáo số liệu chăm sóc sức khỏe sinh sản tại tuyến cơ sở tại tỉnh Cao Bằng, năm 2016-2017. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS.Trần Thanh Tú.
 • Nghiên cứu tính khả thi của việc áp dụng mô hình Plan- Do- Study-Act cho nhóm hỗ trợ tại các bệnh viện tuyến huyện và tuyến tỉnh tại Cao Bằng, năm 2016 -2017. Chủ nhiệm đề tài: PGS. Trần Thanh Tú.
 1. Hội đồng Đạo đức trong Nghiên cứu Y sinh học
 • Thư ký cho Hội đồng Đạo đức: hướng dẫn các chủ nhiệm, thư ký đề tài các thủ tục hoàn thiện hồ sơ, đề trình Chủ tịch và các thành viên Hội đồng, tổ chức Hội đồng xét duyệt, quản lý hồ sơ, cấp giấy chứng nhận, theo dõi quá trình thực hiện Y đức của đề tài. Hỗ trợ chủ nhiệm đề tài trong việc hoàn thiện các thủ tục phát sinh khi thay đổi nội dung nghiên cứu so với ban đầu.
 • Cập nhật các quy định của Bộ Y tế về Đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học.
 • Tham mưu xây dựng các quy chế hoạt động của Hội đồng, các quy trình thực hành chuẩn của Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học.

Kết quả:

 • Tháng 4 năm 2018, Phòng quản lý đã thực hiện các công việc về khía cạnh Đạo đức như sau:
 • Quản lý khía cạnh Đạo đức cho 42 đề tài (phụ lục)
 • Đang gửi 01 đề tài thử nghiệm lâm sàng qua trang web của Cục Khoa học và Đào tạo – Bộ y tế.
 • Tư vấn hoàn thiện hồ sơ cho 05 đề tài nghiên cứu sinh, 01 đề tài hợp tác với đơn vị khác, 05 đề tài thạc sỹ thực hiện tại bệnh viện
 • Xây dựng 22 các quy trình thực hành chuẩn của Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học
 • Tiếp nhận và thực hiện các công việc liên quan đến thông tư quy định việc thành lập chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của hội đồng đâọ đức trong nghiên cứu y sinh học và hướng dẫn báo cáo biến cố bất lợi trong thử nghiệm lâm sàng tại Bệnh viện qua trang web của Cục Khoa học và Đào tạo – Bộ y tế.
 1. Tăng cường chăm sóc khách hàng tại Phòng Khám
 • 02 cán bộ của Phòng tham gia 05 buổi sáng /người/tháng tại Phòng Khám để hỗ trợ bệnh nhân và gia đình bệnh nhân trong quá trình khám chữa bệnh tại Bệnh viện.
 1. Kế hoạch tháng 5 năm 2018:
 • Tiếp tục hỗ trợ chủ nhiệm, thư ký đề tài cấp Bộ, cấp Nhà Nước, hợp tác Quốc tế trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, quản lý bệnh nhân, thu thập số liệu…
 • Thông qua Quy trình quản lý Nghiên cứu khoa học, Quy trình của Hội đồng Đạo đức của Phòng.
 • Nâng cao tính chuyên nghiệp trong tư vấn, hỗ trợ các chủ nhiệm, thư ký đề tài trong quá trình triển khai nghiên cứu, phân tích số liệu, báo cáo kết quả đề tài.
 • Xây dựng đề xuất nghiên cứu mới, tìm nguồn tài trợ cho hoạt động nghiên cứu năm tiếp theo.

Phòng Quản lý NCKH-Viện nghiên cứu sức khỏe trẻ em 

Chuyên mục: Nghiên cứu khoa học

Bài viết liên quan

Thời gian làm việc

 • Hành chính: 7h00 - 16h30 (thứ 2 - 6)
 • Khám & Cấp cứu: 24/24

BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG
ĐI ĐẦU & DẪN ĐẦU

 • Đội ngũ giáo sư, chuyên gia số 1 trong ngành nhi khoa Việt Nam
 • Cơ sở vật chất, thiết bị y tế hiện đại bậc nhất
 • Các công trình nghiên cứu y khoa dẫn đầu ngành
 • Áp dụng Bảo hiểm y tế, bảo hiểm bảo lãnh đầy đủ
 • Chi phí khám chữa bệnh hợp lý nhất
 • Chăm sóc chu đáo, toàn diện cho trẻ em
Đăng ký
Đặt hẹn khám chữa bệnh