Trang chủ » Nghiên cứu khoa học » Nghiên cứu đặc điểm mô bệnh học và miễn dịch huỳnh quang trên mẫu sinh thiết thận ở bệnh nhân viêm thận Lupus

Nghiên cứu đặc điểm mô bệnh học và miễn dịch huỳnh quang trên mẫu sinh thiết thận ở bệnh nhân viêm thận Lupus

Lupus ban đỏ hệ thống- Lupus BĐHT (Systemic lupus erythematosus) là bệnh tự miễn có tính chất hệ thống ảnh hưởng đến nhiều tổ chức trong đó có thận

Nhóm tác giả: Phó Hồng Điệp, Hoàng Ngọc Thạch, Nguyễn Thị Quỳnh Giang, Phan Thị Huyền,

Vũ Thu Phương, Mai Thị Oanh

Thạc sĩ Phó Hồng Điệp, khoa Giải phẫu bệnh, Bệnh viện Nhi TW

Điện thoại: 090.479.1482. Email: hd2121182@yahoo.com

TÓM TẮT

Sinh thiết thận trong viêm thận lupus có giá trị rất lớn giúp đánh giá mức độ tổn thương thận nhằm điều trị hiệu quả và tiên lượng bệnh. Hàng năm tại Bệnh viện Nhi TW có trên 30-40 trường hợp viêm thận lupus được sinh thiết thận giúp chẩn đoán và phân loại điều trị. Mục tiêu: Nhận xét một số đặc điểm mô bệnh học và miễn dịch huỳnh quang trong viêm thận lupus ở trẻ em. Đối tượng: 123 trẻ ≤ 18 tuổi được sinh thiết thận và chẩn đoán viêm thận lupus tại Bệnh viện Nhi TW (2011-2015). Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang. Kết quả: Tuổi trung bình 12,4±2,9 tuổi, hay gặp ≥ 10 tuổi (88,6%). Nữ chiếm hầu hết (87%). Tỷ lệ các nhóm theo phân loại ISN/RPS 2004: class I (4,1%), class II (22%), class III (32,5%), class IV (34,1%) (trong đó IV-G chiếm 73,8%) và class V (7,3%). Không gặp trường hợp class VI. Các tổn thương thận rất đa dạng, hay gặp là viêm mô kẽ (71,5%), lắng đọng MD dưới nội mô (54,5%)… Nhuộm MDHQ với IgA, IgG, IgM, C1q, C3c cho hình ảnh (+) ở hầu hết trường hợp. Kết luận: Đánh giá tổn thương MBH và MDHQ trên sinh thiết thận là phương pháp rất có ý nghĩa trong chẩn đoán viêm thận lupus.

Từ khóa: Lupus, sinh thiết thận, miễn dịch huỳnh quang

HISTOPATHOLOGY AND IMMUNOFLUORESCENCE OF RENAL BIOPSY

IN LUPUS NEPHRITIS AT NATIONAL HOSPITAL OF PEDIATRICS

Pho Hong Diep, Hoang Ngoc Thach, Nguyen Thi Quynh Giang, Phan Thi Huyen,

Vu Thu Phuong, Mai Thi Oanh

ABSTRACT

Systermic lupus erythematosus (SLE) is a systemic autoimmune disease that affects multiple organs, including kidney. The renal biopsy provides the most accurate means of predicting prognosis and guiding therapy in patients with lupus nephritis. There were about 30-40 cases per year that done renal biopsy for diagnosis and classification lupus nephritis. Aims: To evaluate some histopathological and immunofluorescence features of lupus nephritis in children. Subjects: 123 patients ≤ 18 years old who had renal biopsy and diagnosed lupus nephritis at National Hospital of Pediatrics (2011-2015). Methods: Descriptive cross-sectional study. Results: The mean age was 12,4±2,9 years, ≥ 10 years (88,6%). Most of patients were female (87%). According to ISN/RPS 2004 classification: class I (4,1%), class II (22%), class III (32,5%), class IV (34,1%) (class IV-G: 73,8%) and class V (7,3%). No patient had class VI. The renal lesions were variable, such as interstitial inflammation (71,5%), subendothelial hyaline deposits (54,5%)… Immunofluorescence staining with IgA, IgG, IgM, C1q, C3c presented in most specimens. Conclusion: The histopathological and immunofluorescence features of renal biopsy are very useful for diagnosis and classification of lupus nephritis.

Keywords: Lupus, renal biopsy, immunofluorescence

Mời độc giả quan tâm vui lòng download toàn văn công trình nghiên cứu tại đây

SLE- Bs Diep NHP(1)

Chuyên mục: Nghiên cứu khoa học

Bài viết liên quan

Thời gian làm việc

  • Hành chính: 7h00 - 16h30 (thứ 2 - 6)
  • Khám & Cấp cứu: 24/24

BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG
ĐI ĐẦU & DẪN ĐẦU

  • Đội ngũ giáo sư, chuyên gia số 1 trong ngành nhi khoa Việt Nam
  • Cơ sở vật chất, thiết bị y tế hiện đại bậc nhất
  • Các công trình nghiên cứu y khoa dẫn đầu ngành
  • Áp dụng Bảo hiểm y tế, bảo hiểm bảo lãnh đầy đủ
  • Chi phí khám chữa bệnh hợp lý nhất
  • Chăm sóc chu đáo, toàn diện cho trẻ em
Đăng ký
Đặt hẹn khám chữa bệnh