Trang chủ » Nghiên cứu khoa học » Phiếu nhận xét đánh giá 

Phiếu nhận xét đánh giá 

Căn cứ quyết định …. /QĐ-BVNTW ngày …./…../……. của Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương về việc thành lập Hội đồng KHKT đánh giá, xét chọn đề tài cấp Cơ sở

– Tên đề tài:

– Chủ nhiệm đề tài:

– Thành viên nhóm nghiên cứu:

– Đơn vị chủ trị: Bệnh viện Nhi Trung ương

 Họ và tên thành viên Hội đồng:     …………………………………………………………………………………..

Chỉ tiêu đánh giá

 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu và luận giải sự cần thiết của đề tài
 2. Mức độ đầy đủ, rõ ràng của việc đánh giá, phân tích tình hình nghiên cứu ở trong nước và ngoài nước. Đánh giá mặt mạnh, mặt yếu của các công trình nghiên cứu đã có và những hạn chế cần giải quyết.

 

 1. Mức độ rõ ràng, tính khoa học, cụ thể của việc luận giải về tính cấp thiết của đề tài. Mức độ rõ ràng của mục tiêu nghiên cứu.

 

 1. Tính đầy đủ, phù hợp và logic của nội dung nghiên cứu. Mức độ làm rõ nội dung quan trọng, chủ yếu của đề tài.

 

 1. Tính đầy đủ, phù hợp, khoa học và logic của phương pháp nghiên cứu tương ứng để đạt mục tiêu của đề tài.

 

III.  Kết quả nghiên cứu dự kiến

 1. Tính đầy đủ, hợp lý và tương thích về kết quả nghiên cứu so với mục tiêu và nội dung nghiên cứu.

 

 1. Tính khả thi của ứng dụng kết quả nghiên cứu trong điều kiện của Bệnh viện

 

 1. Khả năng ứng dụng, hiệu quả, khả thi của đề tài và năng lực của chủ nhiệm đề tài
 2. Hiệu quả kinh tế – xã hội, tính khả thi của các phương án chuyển giao, nhân rộng kết quả nghiên cứu.

 

 1. Năng lực chuyên môn và thời gian thực tế có thể dành cho nghiên cứu của các cán bộ thực hiện đề tài.

 

 1. Năng lực tổ chức thực hiện (tính khoa học và hợp lý trong bố trí kế hoạch, các mốc phải đạt, khả năng hoàn thành…)
 1. Cơ sở vật chất, tính khả thi của việc huy động kinh phí phục vụ triển khai đề tài.

Khía cạnh đạo đức trong nghiên cứu:

11.Mức độ đầy đủ về mô tả biện pháp chăm sóc bảo vệ đối tượng nghiên cứu. Bảo vệ bí mật cho đối tượng nghiên cứu.

 

 1. Mức độ đầy đủ về mô tả quyền lợi của đối tượng nghiên cứu.

 

 1. Sự đầy đủ thông tin trong Bản cam kết tình nguyện tham gia nghiên cứu và thông báo cụ thể những rủi ro có thể xảy ra cho đối tượng nghiên cứu.

Những điểm cần sửa chữa, bổ sung vào Đề cương

 

Thành viên Hội đồng

    (Ký, Ghi rõ họ tên)

Chuyên mục: Nghiên cứu khoa học

Bài viết liên quan

Thời gian làm việc

 • Hành chính: 7h00 - 16h30 (thứ 2 - 6)
 • Khám & Cấp cứu: 24/24

BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG
ĐI ĐẦU & DẪN ĐẦU

 • Đội ngũ giáo sư, chuyên gia số 1 trong ngành nhi khoa Việt Nam
 • Cơ sở vật chất, thiết bị y tế hiện đại bậc nhất
 • Các công trình nghiên cứu y khoa dẫn đầu ngành
 • Áp dụng Bảo hiểm y tế, bảo hiểm bảo lãnh đầy đủ
 • Chi phí khám chữa bệnh hợp lý nhất
 • Chăm sóc chu đáo, toàn diện cho trẻ em
Đăng ký
Đặt hẹn khám chữa bệnh