Trang chủ » Nghiên cứu khoa học » Các bước tiếp nhận và quản lý đề tài khoa học cấp cơ sở

Các bước tiếp nhận và quản lý đề tài khoa học cấp cơ sở

Các bước tiếp nhận và quản lý đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở:

 • Bước 1: Chủ nhiệm đề tài, gửi “PHIẾU ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ” về Viện nghiên cứu (có biểu mẫu).
 • Bước 2: Viện nghiên cứu sẽ thông báo kết quả xét duyệt tên đề tài của Hội đồng Khoa học Kỹ thuật (được chấp nhận hay không chấp nhận).
 • Bước 3: Đối với những đề tài được HĐ KHKT thông qua, chủ nhiệm đề tài nộp đề cương và thuyết minh đề cương về Viện nghiên cứu.
 • Bước 4: Chủ nhiệm đề tài bảo vệ đề cương trước Hội đồng KHKT Bệnh viện.
 • Bước 5: Chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa đề cương theo góp ý của Hội đồng, gửi biên bản về Viện nghiên cứu.
 • Bước 6: Đối với đề cương được phê duyệt, chủ nhiệm đề tài tiến hành triển khai nghiên cứu, nộp báo cáo định kỳ và kết quả cuối cùng về VNC, bao gồm cả báo cáo việc ứng dụng kết quả nghiên cứu trong công việc tại Khoa/phòng Bệnh viện.
 • Bước 7: Chủ nhiệm đề tài trình bày kết quả, báo cáo trước Hội đồng KHKT để nghiệm thu đề tài

PHIẾU ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ NĂM …..

Tên Đề tài: “…”

Nghiên cứu viên chính:  

Khoa phòng:                          chức vụ:

Điện thoại:                             Email:

Thành viên nhóm nghiên cứu:

1.Giải trình về tính cấp thiết của đề tài (Nêu tầm quan trọng, bức xúc, cấp bách,…)

2.Mục tiêu dự kiến:

3.Phương pháp nghiên cứu:

3.1. Thiết kế nghiên cứu:

3.2. Đối tượng nghiên cứu:

3.3. Địa điểm nghiên cứu:

3.4. Tiêu chuẩn lựa chọn:

3.5. Tiêu chuẩn loại trừ:

4.Quá trình tuyển chọn, điều trị, nghiên cứu và thu thập mẫu

5.Các biến số nghiên cứu:

6. Ước tính cỡ mẫu:

7.Ước tính thời gian nghiên cứu:

8.Dự kiến sản phẩm:

9.Khả năng ứng dụng vào khoa phòng/bệnh viện:

10.Thông tin khác (nếu có)

Chủ nhiệm đề tài đề xuất

(Họ, tên và chữ ký)

(*) Phiếu này trình bày không quá 03 trang giấy khổ A4

quy trinh trien khai NCKH (2)
Chuyên mục: Nghiên cứu khoa học

Bài viết liên quan

Thời gian làm việc

 • Hành chính: 7h00 - 16h30 (thứ 2 - 6)
 • Khám & Cấp cứu: 24/24

BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG
ĐI ĐẦU & DẪN ĐẦU

 • Đội ngũ giáo sư, chuyên gia số 1 trong ngành nhi khoa Việt Nam
 • Cơ sở vật chất, thiết bị y tế hiện đại bậc nhất
 • Các công trình nghiên cứu y khoa dẫn đầu ngành
 • Áp dụng Bảo hiểm y tế, bảo hiểm bảo lãnh đầy đủ
 • Chi phí khám chữa bệnh hợp lý nhất
 • Chăm sóc chu đáo, toàn diện cho trẻ em
Đăng ký
Đặt hẹn khám chữa bệnh

  *** Áp dụng tại Trung tâm Quốc tế ***